Centerpartiet lokalt

Låt ensamkommande flyktingbarn bo hos släktingar

I en intervju i Expressen i dag presenterar Centerpartiets integrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson flera förslag för att förbättra mottagandet och integrationen av ensamkommande flyktingbarn.

I dag kräver regelverket att barn och ungdomar placeras i HVB-hem eller familjehem, en dyr lösning som inte passar alla. Centerpartiet vill se över socialtjänstlagen för att lättare kunna placera ensamkommande hos släktingar och vänner. Med dagens regelverk är det svårt att placera ensamkommande hos närstående som inte är vårdnadshavare. Givetvis ska en ordentlig undersökning göras med barnets bästa i fokus, men den behöver bli mindre fyrkantig än idag.

- Det är många gånger onödigt att placera ensamkommande på ett dyrt HVB-hem när de har släktingar och vänner runt hörnet som de skulle kunna bo hos, säger Centerpartiets integrations- och migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson.

Centerpartiet vill även se över andra alternativa boendeformer. Till exempel skulle flera ungdomar kunna dela på en lägenhet, bo på folkhögskola eller i ett annat boende med mindre bemanning än HVB-hem.

- Självklart måste de som behöver särskilt stöd få det, men den stora merparten skulle må bättre av att bo mer självständigt, säger Johanna Jönsson.

- Vi vill ha en mer individuell bedömning av de enskilda barnens behov, vilket både skulle kunna spara pengar och skapa ett bättre mottagande och en bättre integration, avslutar Johanna Jönsson.
Förslagen kommer att behandlas på Centerpartiets stämma i september.

Läs om förslagen i Expressen