Centerpartiet lokalt

Utbildningarna måste matcha arbetsmarknadens behov

Det ska bli enklare att gå från utbildning till jobb.
Det beskedet ger Annie Lööf, som idag presenterar tre av de förslag som kommer att tas upp på Centerpartiets stämma om en månad.
– Centerpartiet presenterar idag nya, konkreta reformer för att förbättra utbildningssystemet med fokus på att utbildningen ska leda till jobb, säger Annie Lööf i Expressen.

Dagens skolsystem är uppbyggt kring att karriären väljs i tidig ålder och det kan vara både krångligt och svårt att byta yrkesbana. Därför föreslår Centerpartiet ett basår till yrkeshögskolan på samma sätt som det idag är till högskolan. På så sätt kan även de som har teoretisk bakgrund vidareutbilda eller omskola sig på yrkeshögskolan.

– Fler yrkesutbildade behövs på arbetsmarknaden och vi vet att 9 av 10 som studerar på yrkeshögskolan får jobb efter avslutade studier. Därför behöver vi göra det lättare att omskola sig. Med hjälp av ett basår kan fler komma i jobb och efter ett karriärbyte också jobba längre, säger Annie Lööf.

Förutom ett basår till yrkeshögskolan vill Centerpartiet inrätta branschskolor. Det handlar om att stärka yrkes- och lärlingsutbildningarna med en tydlig koppling till arbetsmarknaden. Särskilt viktigt är detta för vissa smala branscher som idag har ett skriande behov av arbetskraft.

– Branschskolor är ett sätt att tillgodose arbetsmarknaden med kompetent arbetskraft och ge de studerande en kvalitativ utbildning som leder till jobb. Det blir enklare för både studerande och arbetsgivare när olika utbildningar kan samlas under samma tak och det gör också att mindre orter och regioner kan profilera sig, säger Annie Lööf.

För att ytterligare höja kvaliteten i skolan vill Annie Lööf se en omställning av hur den nationella inspektionen arbetar. Resurserna kan användas bättre, exempelvis genom att lägga mer kraft på att kontrollera de skolor som inte lever upp till kraven och göra mindre frekventa kontroller av de skolor som faktiskt lyckas.

– Alla elever har rätt till en bra skola, oavsett var i landet man bor och inför partistämman i september kommer vi därför presentera ytterligare förslag för en utbildning som leder till jobb, säger Annie Lööf.

Läs hela artikeln i Expressen