Centerpartiet lokalt

Annie Lööf vill satsa på utbildningar som leder till jobb

Annie Lööf höll i år sitt sommartal i Koppartälten i Hagaparken. Inför en engagerad publik lovade hon att hon tänker fortsätta ta debatten om jobben. 
– En viktig del i detta arbete är att tydligare lyfta fram de delar av jobbpolitiken som har med utbildning att göra. Ett av de stora reformpaket vi kommer lägga fram till stämman är därför ett program med rubriken "Utbildning till jobb".

Annie Lööf berättade att Centerpartiet de senaste dagarna presenterat en rad förslag för att stärka kvaliteten i skolan och för att utbildning i högre utsträckning ska leda till jobb. Det handlar om allt från höjda lärarlöner och en kompetensutvecklingsgaranti till att göra om de yrkesteoretiska programmen på gymnasiet och låta Skolinspektionen lägga mer kraft på de skolor som har störst utmaningar.

I sitt sommartal presenterade hon ytterligare två förslag. För det första bör kommunen vara skyldig att undersöka om det finns andra aktörer som vill ta över verksamheten när en skola hotas av nedläggning. För det andra vill vi införa ett snabbspår för dem som vill ta över verksamheten. Genom att göra det möjligt att söka tillstånd för att ta över nedläggningshotade skolor året runt minskar risken för att elever och familjer kommer i kläm.

– Valfrihet handlar nämligen också om likvärdighet. Om att ge alla elever inflytande över sin egen utbildning, sa Annie Lööf.

När det gäller jobben slog Annie Lööf även fast att Centerpartiet kommer fortsätta presentera förslag som tar fasta på att fyra av fem jobb skapas i småföretagen, fortsätta arbeta för en bättre matchning på arbetsmarknaden och öppna upp för att fler får vara med och förmedla jobben samt fortsätta vara en tydlig röst för lärlingsjobb och minskat regelkrångel.

Annie Lööf pratade också om det kommande klimatmötet i Paris och vikten av ett nytt klimatavtal, med målet att jordens medeltemperatur inte ska höjas med mer än två grader och med krav på kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

– Sverige har ett stort ansvar för att det ska bli verklighet. Vi ska fortsätta vara ett föregångsland som visar att ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp går hand i hand, sa Annie Lööf.

Klimatpolitiken måste föras både globalt och på hemmaplan. Centerpartiet vill bland annat införa ett bonus-malus-system som gör det billigare att köpa en klimatsmart bil. Vi vill även att bränslen ska ursprungsmärkas och att personbilar får en energideklaration, så att konsumenterna lättare kan sänka sina egna utsläpp.

– När det blir lättare och billigare att vara klimatsmart, istället för svårare och dyrare, ja då händer saker. Då väcks nya tankar. Nya innovationer blir till. Nya företag skapas, sa Annie Lööf.

Annie Lööf avslutade sitt tal genom att referera till sitt tal i Almedalen tidigare i år. Där beskrev hon de värden som hon ser som centrala för en borgerlig politik: fri företagsamhet, valfrihet, grön tillväxt och öppenhet. Hon slog fast att borgerligheten aldrig får slå följe med de krafter som spär på och exploaterar människors oro.

– Med närodlad politik och stark tro på människors förmåga vill vi forma ett alternativ som ger hopp, avslutade Annie Lööf sitt sommartal.

Läs talet i sin helhet
Här kan du ta del av programmet Utbildning till jobb