Centerpartiet lokalt

Rusta skolan så att den leder till fler jobb

Skolan behöver bli bättre på att utbilda så att fler får jobb. Vi behöver hitta ett sätt att lösa bristen på utbildade lärare och öka valfriheten för elever och föräldrar. Det skriver Annie Lööf och Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson Ulrika Carlsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

På Centerpartiets partistämma i september kommer vi lägga fram ett större reformpaket som vi kallar "Utbildning till jobb".  Tanken är att bidra med nytänkande och relevanta lösningar för att förbättra den svenska skolan.

Centerpartiets förnyade politik för att utveckla grund- och gymnasieskolan vilar på tre ben: Utbildning som ska leda till jobb, stärka lärarnas avgörande roll för elever och studenter och ökad valfriheten för elever och föräldrar. Det är en närodlad skola med mindre detaljstyrning och större tilltro till professionen.

Den svenska skolan ska bli mycket bättre på att utbilda och förbereda för jobb. Detta oavsett var i landet eleven bor och oavsett social eller ekonomisk bakgrund. Därför vill vi bland annat att de yrkesteoretiska gymnasieutbildningarna ska utformas i nära samarbete med framtida arbetsgivare och ha större inslag av praktik.

Vi har också tagit fram ett paket med reformer för att höja lärarnas kompetens, öka drivkrafterna till vidareutbildning och bredda vägarna in till läraryrket. Centerpartiet vill förverkliga OECD:s förslag om ett nationellt institut för lärare- och skolledarkvalitet. Vi vill stärka kompetensutvecklingen med fokus på kollegialt lärande, undervisningsskicklighet och ämneskunskaper.

Skolorna ska fortsatt drivas av kommunerna, så att beslut fattas nära de människor som berörs. Lärarutbildningen, möjligheten till likvärdig kompetensutveckling och läroplaner är dock ett statligt ansvar. Vi vill därför införa en statlig kompetensutvecklingsgaranti ska därför för att säkra alla lärares rätt och möjlighet att kunna ta del av klassrumsnära fortbildning och karriärutveckling. Vi vill även använda offentliga medel till att höja lärarlönerna.

Slutligen behöver elevernas och föräldrarnas rätt att välja försvaras och systemet behöver göras mer hållbart. Det finns brister i dagens system för valfrihet som vi vill åtgärda. Det handlar bland annat om betygsinflation och bristande likvärdighet mellan olika skolor, såväl kommunala skolor som friskolor. För att komma tillrätta med det vill vi att nationella prov ska rättas av fristående examinatorer. Vi vill också införa en modern studentexamen som också hanteras av fristående examinatorer. Öppna jämförelser av kvalitet, likvärdighet och skolors utveckling behöver också göras mer tillgängliga för elever och föräldrar.

Utbildning som ger jobb, en stärkt roll för lärarna och ökad valfrihet är utgångspunkterna för Centerpartiets skolpolitik. Vi kommer att jobba hårt för att förverkliga dessa förslag och därigenom fortsätta utveckla och förnya en kvalitativ och hållbar svensk skola.

Läs hela artikeln här