Centerpartiet lokalt

Ge kommunerna mer makt över flyktingmottagandet

Centerpartiets integrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson medverkar i dag i Ekot, där hon presenterar ytterligare tre förslag för en bättre integration som kommer att behandlas på partistämman i september. Det första förslaget handlar om en stor, strukturell reform där kommunerna i stället för staten får makten över flyktingmottagandet redan från start.

- Det är lokalt man bäst kan avgöra vilken typ av boende som passar och vilka insatser som behövs för att människor snabbt ska kunna bli en del av samhället, säger Johanna Jönsson.

Alliansen genomförde 2010 en etableringsreform som flyttade över ansvaret från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Tanken var att kopplingen till arbete skulle stärkas. Men Arbetsförmedlingen klarade inte sitt uppdrag.

Mari-Louise Wernersson, Centerpartiets talesperson i kommunfrågor, ser flera fördelar med att kommunerna återfår ansvaret för att nyanlända kommer in i jobb.

- Det är kommunerna som står för de stora kostnaderna om människor inte kommer i arbete, vilket gör att de har störst drivkrafter att få arbetsmarknaden att fungera. Dessutom har kommunerna bättre kontakt med det lokala näringslivet, säger hon.

För att få mer långsiktighet och tidigare integrationsinsatser vill Centerpartiet även att kommunerna tar över ansvaret från Migrationsverket för boende och mottagande av asylsökande. Då kan Migrationsverkets verksamhet i stället koncentreras till själva asylprocessen och tillsyn av kommunernas mottagande. På så sätt kan myndigheten fokusera på att korta handläggningstider och stärka kompetensen hos handläggarna.

Centerpartiet har tidigare lagt fram förslag på att kommunerna ska få sina kostnader för flyktingmottagandet täckta av staten. Men vi vill också se ett jämnare mottagande över hela landet. Därför lägger vi nu fram ett förslag om ett kvotsystem, där de som tar stort ansvar belönas medan de som inte uppfyller sin kvot får betala.

- Varje kommun får en kvot. De kommuner som inte når upp till sin kvot ska ta fram en konkret handlingsplan. Om de ändå inte uppfyller sin kvot, då får de betala en avgift. Den avgiften går till de kommuner som tar emot fler än sin kvot, som får en bonus, säger Johanna Jönsson.

Centerpartiet vill dessutom utöka den samhällsorientering som flyktingar får. Den ska sättas in tidigare och kopplas ihop med obligatorisk närvaro, där den som inte deltar får nedsatt dagersättning.

- För att nyanlända snabbare ska förstå det land de kommit till måste samhällsorienteringen sättas in direkt, redan under asylprocessen. Ju tidigare, desto bättre och lättare blir integrationen, säger Jönsson

Centerpartiet vill: 

  • Flytta makt och resurser från stat till kommun
  • Införa en avgift för kommuner som inte tar sitt ansvar
  • Utöka samhällsorienteringen

Lyssna på Ekots inslag med Johanna Jönsson