Centerpartiet lokalt

Underlätta för närproducerad el

Centerpartiet vill öka den småskaliga elproduktionen genom regelförenklingar och starkare incitament, berättar Annie Lööf i Svenska Dagbladet. Därför kommer partistämman i Falun ta ställning till ett antal nya förslag på området.

– Vår ambition är att underlätta och förstärka möjligheterna att göra det möjligt för många fler att producera småskalig miljövänlig el, säger Annie Lööf.

Månadsvis avdrag för producenten
Den småskalige elproducenten ska inte få sitt avdrag en gång årligen, utan vid de tillfällen de säljer elen. Lämpligen månadsvis.
– 
Det är samma princip som med ROT-avdraget, fast konsumenten ligger ute med pengar i ett år för en skattereduktion som man har rätt till. Vi anser att det bör ske varje månad istället för att tydliggöra att det spelar roll vad man producerar och när man gör det, säger Annie Lööf.

Slopa momsplikten för småskalig produktion D
en som säljer överskottsel är i dag momspliktig och måste vara momsregistrerad. Centerpartiet anser att momsplikten för den småskaliga elproduktionen bör tas bort.
– 
I dagsläget utgör momsplikten ett hinder för den som vill sälja överskottsel. Det är ett byråkratiskt krångel och gäller oavsett om du är momspliktig på 1 krona eller 7000 kronor, säger Annie Lööf.

Förändra skatteavdraget för BRF
Fler bör kunna producera egen el, exempelvis bör skatteavdraget på en bostadsrättsförening räknas på varje medlem, inte föreningen som helhet.
– Som det är nu används inte stora takytor hos bostadsrättsföreningar, eftersom skattereduktionen räknas på föreningen som helhet och inte per boende. Därför blir det inte heller ekonomiskt hållbart att installera solceller, säger Annie Lööf.
– Vår ambition är att underlätta och förstärka möjligheterna att göra det möjligt för många fler att producera småskalig miljövänlig el. Det finns tusen och åter tusen hektar sollägen på bostadsrättshusens tak som skulle kunna användas, säger Annie Lööf.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet