Johan Hedin: Skattepengar ska inte användas för att sprida våld

Staten ska inte finansiera organisationer som uppmanar till våld eller terror. Det förslaget kommer Centerpartiets partistämma ta ställning till i slutet av september.
– Vi tycker inte att skattebetalarna gemensamt ska vara med och finansiera och underlätta för den som uppmanar till våld eller rekrytering till organisationer som är terrorlistade av EU eller FN, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Det är grundläggande att varje människa har rätt att uttrycka sina åsikter så länge dessa inte innebär hets mot folkgrupp. Men när åsikterna uppmanar till våld, krigsbrott och terror ska inte skattebetalarna vara med och stödja det.

Därför ska Centerpartiets partistämma behandla ett förslag om att utreda hur man kan förhindra att statliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap.

– Svenska folket ska inte via skattsedeln betala för jihadist- eller nazistpropaganda eller underlätta för den som vill få folk att åka på krigsresor utomlands, säger Johan Hedin som också trycker på att reglerna måste bli tydligare.

Redan idag finns det regler för exempelvis trossamfund som säger att statsbidrag endast får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Johan Hedin vill nu se en uppstramning av reglerna.

– Dessa regler bör täcka in alla typer av organisationer som får statligt stöd och det måste bli konsekvenser om reglerna bryts. Samtidigt måste det vara rättssäkert och inte gå ut över seriösa organisationer och samfund. Vi vill därför att en utredning börjar jobba med detta så snart som möjligt, säger Johan Hedin.

Läs hela artikeln i Expressen