Annie Lööf: Förse regler med bäst före-datum

Det är företagarna som skapar jobben men i dag tvingas de ägna alltför mycket tid åt krångliga, och i många fall onödiga, regler. För att minska regelbördan föreslår nu Centerpartiet att nya regler förses med ett bäst före-datum och att principen om en regel in - en regel ut, ska gälla.
 Småföretagare drunknar i regler som i många fall är både onödiga och dyra. Därför vill vi se ett bäst före-datum där regler som inte fyller sin funktion ska tas bort, säger Annie Lööf.

Centerpartiet presenterar i dag två nya förslag för att ytterligare underlätta för småföretagare, som partistämman i Falun 24-27 september ska ta ställning till. Förslagen är en fortsättning på den framgångsrika politik för regelförenkling som Annie Lööf drev igenom i Alliansregeringen.

– Det handlar om att fortsätta ta krafttag mot krånglet och om att fokusera på att underlätta för småföretagarna, säger Annie Lööf.

Annie Lööf presenterar i Dagens Industri förslaget om bäst före-datum för regler men också om principen en regel in - en regel ut. Idag är det alltför lätt att regelbördan för småföretagare successivt ökas på, utan att det minskar i andra änden. Genom att se till att för varje regel som införs samtidigt ta bort en regel som minskar motsvarande kostnader blir regelverket uppdaterat, utan att mängden regler ökas. På samma sätt vill Centerpartiet se ett bäst före-datum för nya regler där de regler som inte längre fyller sin funktion ska plockas bort.

– Vi fortsätter, till skillnad från regeringen, att lägga vårt fokus på fler företag och fler jobb genom att göra det enklare och inte svårare för landets småföretagare. Därför presenterar vi två konkreta förslag som kommer att underlätta för de som faktiskt skapar jobben, säger Annie Lööf.