Centerpartiet lokalt

Centerpartiets partistyrelse föreslår svenskt Nato-medlemskap

Centerpartiets partistyrelse föreslår att partistämman i Falun 24-27 september tar ställning för ett svenskt medlemskap i Nato. Förslaget bygger på hur vi sett utvecklingen i vår omvärld under lång tid och hur vi strategiskt vill bygga vår säkerhetspolitik framåt. Det skriver Annie Lööf tillsammans med Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson, och Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson, i dag i Svenska Dagbladet.

Flera tidigare partistämmor har konstaterat att Sveriges säkerhet stärks i samarbete med andra och löpande förordat att samarbetet med Nato ska fördjupas. Redan på partistämman 2011 efterfrågades en analys av Sveriges framtida försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten.

Kravet på en analys fick gehör i Alliansregeringen och utredaren, ambassadören Tomas Bertelman, lämnade förra hösten sina rekommendationer. Utredningen konstaterar att Sverige idag har alla nackdelar med samarbetet, men saknar de fördelar som kommer med ett fullvärdigt medlemskap. Vi har ingen rösträtt eller formellt inflytande och vi saknar inte minst den kollektiva säkerhetsgarantin.

Skulle Sverige bli utsatt för en militär attack är vi direkt beroende av stöd utifrån. Vi saknar förmågan att försvara oss själva under en längre tid. Samtidigt är Nato mycket tydliga med att Sverige inte kan förvänta sig militärt stöd om vi inte är fullvärdiga medlemmar.

Redan idag är samarbetet med och närheten till Nato starkt. Därför är Sverige inte längre tydligt, trovärdigt eller transparent i vårt icke-medlemskap.

I processen för ett svenskt Nato-medlemskap bör Sverige sträva efter ett nära samarbete med Finland, med målet att båda länderna ska bli medlemmar samtidigt. Det tror vi stärker båda ländernas möjligheter att kunna bidra till stabilitet och säkerhet i närområdet men också i insatser för internationell säkerhet.

Centerpartiet anser även att Sverige, likt Norge, ska sätta upp villkoret om att kärnvapen och stationär utländsk trupp inte får finnas på svensk mark när vi ansluter oss till Nato.

Centerpartiets partistyrelse föreslår därför: 

  • Att Sverige ska söka om medlemskap i Nato tillsammans med Finland
  • Att medlemskapet ska villkoras med att kärnvapen och stationär utländsk trupp inte får finnas på svensk mark
  • Att Sverige i Nato driver frågan att hela Norden ska vara en kärnvapenfri zon

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet