Centerpartiet lokalt

Upprepade brott ska inte löna sig

Inför en brottsrubricering för systematiska stölder och se över straffrabatten för den som döms för fler brott. Det är två nya förslag som Centerpartiets partistämma i Falun ska ta ställning till.
– Antalet brott ska absolut göra skillnad för påföljden. Det är inte rimligt att en brottsling undgår ett straff för ett brott, bara för att han eller hon har begått ett annat brott också, säger Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson.

I dagsläget får tjuvar i praktiken mängdrabatt när de begår många brott. Varje brottsoffer har rätt till upprättelse så långt det är möjligt och varje gärningsperson bör så långt det är möjligt åtalas för de brott som han eller hon kan bindas till. Därför bör straffrabatten ses över.

– Straffrabatten ger fel signaler och går också emot en grundläggande princip om att varje enskild individ har rätt att bli sedd av rättsväsendet, säger Johan Hedin.

Förutom att se över straffrabatten vill Centerpartiet även införa en ny brottsrubricering – systematisk stöld - med en hårdare straffskala där minimumstraffet är fängelse.

– Det är systematiken, att organiserat och yrkesmässigt göra sig skyldig till ett stort antal stölder, som gör det befogat att döma till fängelse även om varje stöld för sig inte motsvarar ett så högt värde så att den klassas som grov, säger Johan Hedin.

Systematiska stölder drabbar många. Bland annat företagare, boende på landsbygden och många av de som någon gång har råkat ut för ett inbrott. Det kommer oroande signaler om att denna typ av brottslighet drabbar allt fler, med ökad oro och otrygghet som följd. Detta hotar även på sikt förtroendet för rättsväsendet.

– För den person som utsätts är brottet en kränkning och den som drabbas måste känna att brotten mot dem tas på allvar. När folk upplever att utredningar av brott alltför lättvindigt läggs ner riskerar förtroendet för rättsväsendet att urholkas. Med en högre straffskala skickar vi en tydlig signal till polis och åklagare om hur viktigt detta är, säger Johan Hedin.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet