Centerpartiet lokalt

Gör det lättare för unga att äga sin bostad

Vi vill att det byggs fler bostäder i hela landet och att fler ska ges möjligheten att äga sin bostad. Vi vill även att fler ska kunna få ett förstahandskontrakt på en hyresrätt, även i våra större städer. Inför Centerpartiets partistämma föreslår vi därför ett antal viktiga reformer, som gör det lättare för unga att få sin första bostad, som ökar rörligheten på hyresmarknaden och som tar steg mot ett bättre fungerande skattesystem som minskar risken för bostadsbubblor. Det skriver Annie Lööf och Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiske talesperson, i dag i Dagens Industri.

De kraftigt stigande bostadspriserna och höga kontantinsatserna gör det svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Centerpartiet vill därför se över möjligheten att sänka de höga kontantinsatserna för unga bostadsköpare, mot att amorteringsgraden ökar i motsvarande takt, så att det nya hushållet får en realistisk bild av boendekostnaden.

Det nuvarande förhandlingssystemet för hyressättning måste reformeras, så att hyresgästens ställning och möjlighet till inflytande stärks, samtidigt som större variationer i hyresnivåer tillåts. Därför föreslår vi en mer marknadsbaserad hyressättning, samtidigt som vi vill öppna upp för andra upplåtelseformer som kooperativa hyresrätter och ägarlägenheter. Ökat självbestämmande är grunden i en närodlad hyrespolitik.

För att undvika en svensk bostadsbubbla, som bland annat EU-kommissionen, IMF och OECD varnat för i flera år, behöver vi långsiktiga regler som gynnar sparande och uppmuntrar till en sund amorteringskultur. Vi vill därför se en bred, långsiktig och blocköverskridande överenskommelse för beskattningen för att köpa, äga och sälja sin bostad.

I ett första steg måste vi snabbt nå politisk enighet om hur ett eventuellt amorteringskrav ska se ut. I ett nästa steg är vi beredda att tillsammans med andra partier se över de ekonomiska styrmedel som påverkar hushållens skuldsättning, däribland ränteavdragen. Här en blocköverskridande enighet avgörande för att säkerställa att reglerna även gäller genom olika maktskiften.

Centerpartiet vill: 

  • Sänka kravet på kontantinsatser för unga, förutsatt att amorteringsgraden ökar i motsvarande takt
  • Införa ett särskilt riktat bosparande för unga
  • Införa en mer marknadsbaserad hyressättning, samtidigt som vi vill öppna upp för andra upplåtelseformer som kooperativa hyresrätter och ägarlägenheter
  • Avskaffa Hyresgästföreningens vetorätt vid presumtionsförhandlingar
  • Se en bred, långsiktig och blocköverskridande överenskommelse för beskattningen för att köpa, äga och sälja sin bostad

Läs hela artikeln i Dagens Industri