Centerpartiet lokalt

Inför tre terminer på högskolorna

Centerpartiet presenterar i dag ett förslag om att möjliggöra för högskolorna att införa tre terminer i stället för två. På det sättet kommer studenterna snabbare ut i arbete.
- Svenska studenter tar examen sist i hela OECD-området. Det är inte bara dåligt för individerna, utan även för jobben och samhällsekonomin, säger Centerstudenters ordförande Alfred Askeljung till Nyheter24.

I dag medverkar Centerstudenters ordförande och partistyrelseledamoten Alfred Askeljung på Nyheter24, där han berättar om ett förslag från partistyrelsen som kommer behandlas på stämman i slutet av september. Förslaget går ut på att högskolor och universitet ska ha möjlighet att införa tre terminer i stället för två. En sådan förändring skulle innebära flera fördelar.

- Inträdet på arbetsmarknaden sker idag sent i Sverige jämfört med andra OECD-länder. Det skulle vara en stor samhällsekonomisk vinst om fler tidigare kom ut i arbete. På det sättet skulle arbetsmarknaden fortare få tillgång till eftertraktad arbetskraft, säger Alfred Askeljung.
Ett treterminssystem skulle vara en vinstaffär också för studenten.

- Det innebär också en stor vinst för den enskilde individen som fortare kan börja tjäna pengar, enklare få tillträde till bostadsmarknaden och komma in i samhället på ett bättre sätt efter studierna, säger Askeljung.

Som det ser ut i dag är sommarlovet en ekonomiskt ansträngande period för många studenter.

- Dagens långa sommarlov innebär för många studenter ekonomiska problem eftersom CSN uteblir under sommaren. Många studenter arbetar på sommaren, men den första fulla lönen brukar komma först när terminen startar igen och man åter är berättigad till CSN, säger Alfred Askeljung.

Läs artikeln på Nyheter24