Centerpartiet lokalt

Nya förslag för stärkt jämställdhet

Fler åtgärder krävs för att öka jämställdheten, minska kvinnors dubbelarbete och för att skapa lika villkor på arbetsmarknaden. Därför presenterar idag Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson för Centerpartiet, nya förslag som kommer att tas upp på partistämman i slutet av september.
- Det är av största vikt att vi inte slår oss till ro utan inser att det är långt kvar innan vi är i mål med ett helt jämställt Sverige, säger Annika Qarlsson.

Stärkt barnomsorgspeng, VAB-bonus och ökad valfrihet i föräldraförsäkringen är några av förslagen som Annika Qarlsson idag presenterar. Det handlar om konkret politik för att motverka att de strukturer och livsmönster, såsom deltidsarbete och huvudansvar för hem och familj, som skapas av den ojämna föräldraledigheten präglar resten av yrkeslivet.

- Vi vill se enklare och mer flexibla regler så att fler barn ska få rätt till båda sina föräldrar och för att se ett mer jämställt uttag av både föräldrapenning och VAB, säger Annika Qarlsson.

I förslagen ingår därför möjligheten att överlåta föräldrapenning och VAB till max två ytterligare närstående personer. På så sätt minskar risken att kvinnorna förväntas ta största delen av föräldradagarna. Genom att dessutom föreslå en VAB-bonus som underlättar för den som tjänar mest att faktiskt kunna vara hemma när barnen är sjuka skapas förutsättningar för ökad jämställdhet, såväl i yrkeslivet som i hemmet.

- Kvinnor utför ungefär tolv timmar oavlönat arbete i veckan mer än män och det är något som kraftigt bidrar till kvinnors ökande sjukskrivningar. Det här här särskilt tydligt hos de kvinnor som har barn och allra mest ökar risken för sjukskrivning två år efter andra barnets sjukskrivning då man kan anta att båda föräldrarna börjat arbeta och att mammorna tvingas till dubbel arbetsbörda, säger Annika Qarlsson.

Förutom förslagen om VAB-bonus och överlåtelse av föräldrapenning vill Annika Qarlsson också se ett avskaffande av vårdnadsbidraget, stärkt barnomsorgspeng och stärkt rutavdrag.

- Kvinnors sämre förutsättningar grundläggs under föräldraledigheten och följer sedan med genom yrkeslivet upp till pensionsåldern där kvinnorna återigen bestraffas för sitt dubbelarbete och frånvaro under småbarnsåren. Därför krävs konkreta åtgärder som fokuserar på alla stadier i livet för att säkra att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle fortsätter, säger Annika Qarlsson.

Läs en intervju med Annika Qarlsson i Dagens Nyheter