Johanna Jönsson: Det vi ser nu är en humanitär katastrof

Krig och konflikter har medfört att nästan 60 miljoner människor i dag är på flykt i världen. Det är den största flyktingströmmen i världen på sjuttio år. 
- Det vi ser nu är en humanitär katastrof och EU-länderna behöver ta ett gemensamt ansvar för att vi får en flyktingpolitik som faktiskt fungerar, säger Johanna Jönsson, Centerpartiets talesperson i integrations- och migrationsfrågor.

Det är svårt att tänka att någon kan värja sig mot de bilder och ögonvittnesskildringar som finns från platser som Turkiet, Grekland och tågstationen i Budapest. Ett orimligt hårt tryck sätts på vissa länder i EU medan andra inte tar det ansvar de skulle kunna för att möta behoven som finns. Därför kommer Centerpartiets partistämma i september ta ställning till ett förslag om att EU:s flykting- och asylpolitik ses över.

– EU behöver en ny gemensam asylpolitik. Flyktingar ska registreras som asylsökande i EU som helhet och sedan placeras av EU:s flyktingmyndighet Easo baserat på ett antal kriterier. Bland dem ska befolkningsmängd, ekonomi och anhöriga till enskilda flyktingar tas in. Vi vill använda EU som verktyg för att få en jämnare fördelning av ansvaret i Europa, säger Fredrick Federley, EU-parlamentariker.

Frågan om migration och integration hänger tätt samman och idag vilar ett tungt ansvar på Sveriges kommuner. Samtidigt sätter krångliga och onödiga regler käppar i hjulet för kommunernas möjligheter att exempelvis ordna bostäder. Därför kommer Centerpartiets partistämma ta ställning till förslag som ger kommunerna mer makt över flyktingmottagandet redan från början och därmed ges bättre möjligheter till att erbjuda rätt insatser tidigt. – Det är lokalt man bäst kan avgöra vilken typ av boende som passar och vilka insatser som behövs för att människor snabbt ska kunna bli en del av samhället, säger Johanna Jönsson.

Centerpartiet har redan tidigare presenterat en rapport med 20 förslag för en närodlad integration. På partistämman i september kommer ytterligare förslag att tas upp.