Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Situationen kräver handling

Idag skriver Annie Lööf på Expressens debattsida om den rådande flyktingsituationen, där 60 miljoner människor är på flykt, och vad Sverige och Europa kan göra för att möta de utmaningar som följer i dess spår. Annie Lööf pekar tydligt på att Europa måste ta ett större gemensamt ansvar.

För Centerpartiet är det en självklarhet att den europeiska solidariteten måste stärkas. Sverige ska inte göra mindre men andra länder måste göra mer. Vi vill se ett kvotsystem i EU, likt det som nu även Tysklands Angela Merkel kräver. Det måste öppnas fler lagliga och säkra vägar in i Europa så att människor ges en chans att komma hit, utan att riskera sina liv i överfulla, sjöodugliga båtar eller instängda i en lastbil efter att ha betalat hissnande summor till flyktingsmugglare. Här måste fler länder kliva fram och ta sitt ansvar, skriver Annie Lööf i artikeln.

Artikeln lyfter även de konkreta förslag som Centerpartiet har presenterat under den senaste tiden. Förslag för en förbättrad integration genom fler vägar till jobb och ett värdigt boende och en snabbare språkinlärning hos barn och unga. Annie Lööf pekar också på att Centerpartiet vill se ett jämnare mottagande bland landets kommuner och att staten måste ge full kompensation för kommunernas kostnader i samband med flyktingmottagandet.

I artikeln riktar även Annie Lööf kritik mot Sverigedemokraterna. Från Sverigedemokraterna hörs samma ihåliga tal om att hjälpa på plats. Något som till och med UNHCR, de som hjälper på plats, avfärdar som argument. Det måste vara slut på orealistiska förslag nu, skriver Lööf i artikeln.
Det är dags att se verkligheten som den ser ut. Vi i Sverige tar ett stort ansvar, men i debatten överdrivs ofta just antalet människor som kommer till Sverige. Verkligheten är att under 2014 motsvarade antalet personer som fick uppehållstillstånd, av asylskäl eller på anknytning till någon med asylskäl, en ny granne per 200 invånare. Det motsvarar 0,5 procent av Sveriges befolkning.
Det måste vi klara av men då krävs handling.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.