Johanna Jönsson: Vi politiker måste agera i flyktingfrågan

Centerpartiet har det senaste halvåret presenterat en mängd förslag för att förbättra flyktingpolitiken. Vissa kan genomföras direkt och andra, som att se över transportöransvaret, tar längre tid.
”Nu behövs tydlighet kring vad vi politiker kan göra snabbt för att minska lidandet för alla dem som befinner sig på flykt”, skriver Johanna Jönsson, Centerpartiets integrations- och migrationspolitiska talesperson, i en debattartikel i Aftonbladet.

Mycket positivt har hänt de senaste dagarna och nu är det upp till politikerna att agera. Därför föreslår Johanna Jönsson flera förslag på akuta åtgärder, som behöver genomföras så fort som möjligt.

  • Sverige måste ta emot fler kvotflyktingar med hjälp av UNHCR. I dagsläget tar vi bara emot 1900 personer. Det är det snabbaste och enklaste sättet att utöka möjligheten att ta sig hit på laglig och säker väg.
  • Vi bör ge humanitära visum till anhöriga från konfliktområden som redan har en familjemedlem i Sverige. Handläggningstiden är alldeles för lång idag. Det finns flera exempel på att man inte kunnat vänta och istället tagit de sista pengar man haft för att betala människosmugglare och riskera livet.
  • Vi behöver inrätta ett snabbspår så att den som kommer från ett konfliktområde lättare kan arbetskraftsinvandra. Har man jobb och bostad ordnat i förväg ska man inte behöva vänta länge på en otrygg plats.
  • Både politiker och medborgare bör öka pressen på ansvariga kommunpolitiker som idag tar emot för få flyktingar. På så sätt kan vi öka antalet platser. I samband med det måste kommunerna få full ekonomisk kompensation för sina kostnader.
  • Vi behöver ett fungerande system för alla som anmält sig villiga att inhysa flyktingar. En grupp frivilliga jobbar nu för fullt med att få igång en matchningstjänst. Här behöver Migrationsverket och kommunerna vara lösningsfokuserade.

Det här är akuta åtgärder. I själva verket finns det mycket mer som måste göras, inte minst för att människor snabbare ska komma i jobb, och här tar regeringen inte sitt ansvar.

”Givetvis ska vi fortsätta trycka på i EU och på internationell nivå, men även vi i Sverige kan göra mer. Det är lätt att prata och säga att man står upp för fina värderingar, men det som nu krävs av oss politiker är att vi också agerar”, skriver Johanna Jönsson.

Läs Johanna Jönssons debattartikel i Aftonbladet