Liberaler i Europaparlamentet: EU behöver en gemensam asylpolitik


Frågan om EU ska göra mer för att lösa konflikter och ta ett större ansvar för att hjälpa människor i nöd är inte en konflikt mellan nationer, utan en konflikt mellan ideologier. I EU driver liberaler på för att den solidaritet och öppenhet som den senaste veckan synts i demonstrationer och insamlingar också ska avspegla sig i den faktiska politiken. Det skriver Fredrick Federley, tillsammans med flera andra liberala europaparlamentariker, i dag i Aftonbladet.

När vi står inför stora prövningar blir idéer och värderingar viktigare än nationaliteter och landgränser. Känslan av sorg och frustration, men också beslutsamhet, som genomsyrat Sverige efter den senaste veckans rapportering från den pågående flyktingkatastrofen återfinns i hela Europa. För den liberala gruppen ALDE är det uppenbart att situationen enbart kan lösas genom ett ökat samarbete i Europa.

  • Vi bör skapa säkra centra nära konfliktområdena, där humanitära visum kan utfärdas för att skapa möjligheter att ta sig till Europa på ett säkert sätt för att söka asyl.
  • Vi bör skrota Dublinsystemet, som säger att asylrätten ska prövas i det första landet en flykting kommer till. Istället bör asylrätten prövas i EU som helhet.
  • Vi bör införa en permanent fördelningsmekanism där varje land i EU förbinder sig till att ta emot asylsökande utefter de förutsättningar som finns i respektive land.

EU har sin grund i övertygelsen om att det är mer som enar oss människor än vad som splittrar oss. Dessa värderingar måste gå igen i de politiska besluten. För Fredrick Federley och hans liberala kollegor i ALDE är det självklart att det är EU:s gemensamma ansvar att både arbeta för att lösa konflikter och att hjälpa de människor som söker sig hit.

Läs artikeln i Aftonbladet