Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / C-kommunalråd från hela landet: Varken S eller SD klarar integrationen

C-kommunalråd från hela landet: Varken S eller SD klarar integrationen

SD:s verklighetsfrånvända agenda och regeringens brist på jobbpolitik håller inte om vi ska klara flyktingströmmarna.
Det menar sex C-politiker från Tomelilla till Storuman - alla ordförande i kommunstyrelsen på sin ort. 
"Ska vi få fler nyanlända i arbete måste det också finnas fler jobb. Det är därför obegripligt att regeringen riktar 80 procent av sina skattehöjningar, hela 27 miljarder, mot jobben", skriver de på Aftonbladet Debatt.

Debatten om flyktingströmmarna dominerar det offentliga samtalet, både i Sverige och övriga Europa. De som hanterar flyktingströmmarna är framför allt kommunerna, dit människor på flykt kommer för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Sex C-politiker runtom i landet, alla ordförande i kommunstyrelsen på sin ort, skriver i dag på Aftonbladets debattsida om hur de ser på debatten som förs på riksnivå.

De som skriver under artikeln är Mari-Louise Wernersson, Falkenberg, Leif Sandberg, Tomelilla, Christina Davidson, Nybro, Åke Carlson, Uppvidinge, Tomas Mörtsell, Storuman, samt Martin Carling, Dals-Ed. I artikeln kritiserar de Sverigedemokraterna för deras ovilja att prata integration och enbart fokusera på att "i stället hjälpa på plats".

"För oss som styr kommuner runt om i Sverige är denna handfallna hållning både obegriplig och ansvarslös. Förslag om att skicka mer pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR hjälper inte oss. Våra prioriteringar stavas språk, sysselsättning, bostad och skola. Här har Åkesson inga svar. Och hans partikamrater ute i landet har samma inställning. SD-politikerna i våra kommuner pratar inte heller integration, utan stirrar sig blinda på frågan om minskat mottagande", skriver C-politikerna.

De konstaterar att argumentet dessutom inte håller.

"De som lyckas ta sig till Sverige är här vare sig vi vill eller inte. Att skicka dem till ett flyktingläger i Mellanöstern är inte ens möjligt. Det går inte att hänvisa en flykting till ett läger nära krigsområdet, utan personen måste i så fall skickas tillbaka till det land där han eller hon är medborgare – alltså landet som personen flydde från. Att skicka dem till den aggressiva regimen i Syrien eller rakt i händerna på IS-terrorister är inte ett alternativ".

Även den rödgröna regeringen får skarp kritik i artikeln. Artikelförfattarna menar att regeringen saknar det viktigaste för en bra integration: jobbpolitik.

"Ska vi få fler nyanlända i arbete måste det också finnas fler jobb. Det är därför obegripligt att regeringen riktar 80 procent av sina skattehöjningar, hela 27 miljarder, mot jobben."

De menar att vägen till en fungerande integration handlar om att gynna jobbskaparna.

"När fyra av fem jobb skapas av småföretag ser vi det som en självklarhet att lägga fram en politik som underlättar för dem. Färre regler, lägre avgifter och billigare att anställa – så skapar vi förutsättningar för fler jobb, inte minst för nyanlända."

Läs hela artikeln på Aftonbladet.se