Centerpartiet lokalt

Anders W Jonsson: Sverige behöver en politik för framtiden

När riksdagen idag öppnades och statsministern presenterade sin regeringsförklaring stod det klart att vänsterregeringen fortsätter med en politik som står tvärtemot det Centerpartiet vill.
– Dagens regeringsförklaring är tyvärr ett slag mot i stort sett allt som skapar tillväxt och utvecklar Sverige. Regeringen går fram med en politik som höjer kostnaderna på jobben, företagen, landsbygden och som bromsar i en tid när Sverige är i behov av politik för framtiden, säger Anders W Jonsson, gruppledare och tf partiledare.

Det var inget nytt som statsministern kunde presentera, tvärtom fortsätter vänsterregeringen driva en politik som gör det dyrare att anställa och svårare både för dem som skapar jobben och som vill in på arbetsmarknaden.

– Man försöker skyla över sin brist på en politik för fler jobb och fler företag med en hel ordlista med nya ord. Men vare sig samtalsgrupper eller nyord skapar bättre villkor för Sveriges företag, säger Anders W Jonsson.

Inför partistämman har Centerpartiet presenterat ett stort antal konkreta förslag för miljön och klimatet där det är en självklar bit att tillväxt och resultat för miljön hänger ihop. Den kopplingen saknas helt hos vänsterregeringen.

– Regeringen har inte heller sett kopplingen mellan en effektiv miljö- och klimatpolitik och tillväxt. Centerpartiet har presenterat konkreta förslag på en grön skatteväxling  som gör det dyrare att smutsa ner och samtidigt sänker kostnaderna för att jobba och driva företag. Där når regeringen inte ända fram utan landar istället i en röd skattehöjning. Det är allvarligt sett till det mycket viktiga klimatmöte som väntar i Paris senare i höst.