Centerpartiet lokalt

Rickard Nordin: Regeringens klimatförslag är ett slag i luften

Regeringen presenterar i dag flera klimatförslag - bland annat för att öka produktionen av el från sol och vind.  Men samtidigt höjer man skatten på förnybar el med nästan 200 miljoner.  - De ger med ena handen, men tar med den andra, säger Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin.

Regeringen lade i dag fram flera förslag på klimatområdet inför budgetpropositionen som presenteras i sin helhet på måndag.

Bland annat föreslår man ökat stöd till investeringar i solceller och förlängt stöd till vindkraft. Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin menar att det inte löser problemen.

- Regeringens förslag för mer egenproducerad el är ett slag i luften. Pengar kan inte lösa alla problem. Vad som krävs är ökade incitament och minskat krångel för mikroproducenter av förnybar el, säger han.

Nordin menar att förslagen dessutom rimmar illa med regeringens planerade skattehöjning på egenproducerad el från sol och vind.

- Vi har under året sett regeringen presentera förslag på energiskatt för sol- och vindel för egen produktion. Man höjer skatten på förnybar el med 194 miljoner kronor. De ger med ena handen, men tar med den andra. Dessutom nästan halverar man ROT-avdraget, som med fördel kan användas för att installera solceller, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet har presenterat konkreta åtgärder för hur solenergin ska kunna öka och som gör verklig skillnad omgående. Det handlar om mindre regelkrångel och fler morötter att investera i mikroproduktion av förnybar el.

Regeringen lanserar också Klimatklivet, ett investeringsstöd på totalt 600 miljoner kronor. Kommuner, företag och organisationer ska kunna söka investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkan.

Men det enda som är nytt med satsningen är namnet.

- Regeringen gör ett försök att presentera det före detta så kallade KLIMP-bidraget under ytterligare en täckmantel. Förra året som KLOKT-stöd, denna gång som Klimatklivet. Bidraget kritiserades redan då för att vara administrativt betungande och byråkratiskt. Bland annat Konjunkturinstitutet ifrågasatte den faktiska miljönyttan och bidraget stimulerade inte till teknikutveckling, utan fungerade främst för åtgärder som redan var relativt lönsamma, säger Rickard Nordin.

I Klimatklivet har regeringen bakat in pengar som kommunerna kan söka för att bygga laddstolpar. Här är regeringens ambitioner betydligt lägre än Centerpartiets.

-  Centerpartiet och Alliansen hade separata anslag för just detta, bland annat 75 miljoner kronor för att finansiera upp till hälften av kostnaden för laddstolpar. På det sättet säkerställer vi att laddstolparna kommer på plats. Med regeringens förslag är det inte ens säkert att kommunerna använder stödet till laddstolpar, vilket kan innebära att Sverige hamnar på efterkälken när elbilarna nu kommer starkt på marknaden, säger Nordin.