Centerpartiet lokalt

Emil Källström: Regeringen beskattar Sveriges jobbskapare

I Sverige skapas fyra av fem jobb av småföretagen. När regeringen presenterar sin höstbudget slår 80 procent av skattehöjningarna mot landets jobbskapare.
– Detta är en jobbfientlig budget från första till sista sidan. Man gör det svårare för unga människor att få sitt första jobb genom att höja arbetsgivaravgiften. Man höjer skatten på jobb och företag med 28 miljarder. Och man tar pengar från hantverkare och ROT-köpare i hela landet för att ge till stora byggbolag i Stockholm, säger Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson.

Regeringen höjer kostnaden för att anställa unga med 18 miljarder, de inför en särskild löneskatt för äldre, halverar RUT-avdraget och minskar ROT-avdraget med 40 procent. De höjer också inkomstskatterna för var tredje heltidsanställd.

– Det man borde angripa är arbetslöshet och utanförskap. I stället lägger man allt fokus på att göra det dyrare, svårare och tuffare för ungdomar, äldre, småföretagare och löntagare, säger Emil Källström.

Regeringen vill även införa den hårt kritiserade kilometerskatten. Genom att beskatta lastbilstransporter vill de få landets åkeriföretag att använda järnvägsnätet istället för lastbilar.
Hur det ska gå till på de orter som saknar järnväg kan regeringen inte svara på. Det slår hårt mot landsbygden, inte minst landets mjölkbönder som redan har en ansträngd situation.  Centerpartiet vill istället införa en lastbilspremie, som betalas ut till de som köper in miljövänliga lastbilar.
Regeringen höjer även skatterna på förnybar el.

– Miljöpartiet höjer skatten på förnybar el med 194 miljoner kronor. Dessutom höjer man skatten på flera typer av biobränslen. Miljöpartiets gröna skatteväxling har blivit en röd skattehöjning, säger Emil Källström.

För att sammanfatta går regeringens budget helt emot Centerpartiets politik.
Centerpartiet vill:

  • Sänka kostnaderna för jobbskaparna
  • Göra det billigare för små företag att anställa
  • Göra det enklare att bo och arbeta på landsbygden
  • Se större inslag av grön skatteväxling
  • Se en billigare integration med större jobbfokus