Centerpartiet lokalt

Anders W Jonsson invigningstalade på partistämman

Anders W Jonsson, 1:e vice partiordförande, inledningstalade i Falun inför över 1 000 deltagare. Partistämman öppnades av Annie Lööf, som fanns med via film och hälsade att det är nu vi skapar framtidens politik.

Anders W Jonsson talade om klimathotet och vikten av ett nytt globalt klimatavtal i Paris senare i år. Han poängterade också att det är småföretagen som skapar jobben och att politiken måste ge förutsättningar för tillväxt.  Det vill Centerpartiet göra genom att sänka arbetsgivaravgifterna för unga, minska regelkrånglet och skapa en fungerade infrastruktur i hela landet. Då kan hela Sverige växa.

Anders W Jonsson uppehöll sig även kring den pågående flyktingvågen. Där var han tydlig med att Centerpartiets närodlade politik ser människor och behovet att hjälpa de människor som flyr från krig och orättvisor. Till dem som tycker att Centerpartiet borde tänka om och samarbeta med Sverigedemokraterna lämnade Anders W Jonsson ett klart besked.

– Vi i Centerpartiet värnar varje människa. För oss är alla människors lika rätt och värde helt grundläggande. Vi vill ha ett varmt och välkomnande land. Därför kommer vi aldrig att gå i armkrok med de som sprider hat och rädsla.

Anders W Jonsson släppte också en rapport med nyheter från Centerpartiets kommande höstbudget, bland annat en integrationsmiljard som ska hjälpa flyktingar att snabbare bli en del av det svenska samhället. I detta paket finns satsningar på språk, frivilligas insatser och civilsamhällets roll, samt reformer som ska se till att flyktingars expertkunskaper och kompetenser bättre och snabbare tas tillvara.

Centerpartiet vill:

  • Återinföra avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer
  • Omfördela 300 miljoner från anslaget till Arbetsförmedlingen till civilsamhället, med fokus på mentorskap och nätverk för nyanlända, samt andra insatser som leder till jobb
  • Satsa på obligatorisk samhällsorientering för nyanlända
  • Ge alla nyanlända barn en introduktion i svenska
  • Se en snabbare validering av kompetens
  • Införa kompletterande utbildningar för nyanlända akademiker

– Vår budget är en jordnära budget, med konkret integrationspolitik, sa Anders W Jonsson.
Nu startar Centerpartiets partistämma och under de kommande fyra dagarna skapar vi framtidens närodlade politik.

Läs Anders W Jonssons tal i sin helhet
Läs rapporten om integrationsmiljarden