Centerpartiet lokalt

En ny politik för närodlad integration

Det var en enig stämma som röstade igenom programmet för närodlad integration. Ett program som handlar om hur jobben är nyckeln till en framgångsrik integration men också om att hitta konkreta lösningar på de problem vi står inför just nu.

Det var till rungande applåder Centerpartiets talesperson i integrations- och migrationsfrågor, Johanna Jönsson, inledde förhandlingarna med sitt anförande. Programmet antogs i sin helhet av en enig stämma och Johanna Jönssons arbete i programkommittén fick stående ovationer när förhandlingarna avslutades.

Jobben är nyckeln till en framgångsrik integration. Att nyanlända snabbt kommer i arbete är viktigt för att de ska få ett sammanhang, kunna utveckla språket och utveckla sitt sociala nätverk. Stämman har därför beslutat om en ny politik för närodlad integration.

Bland annat vill Centerpartiet införa en jobbfixarpeng, inventering och validering av kompetenser från dag ett samt bättre tillgång till yrkesanpassad SFI.

–  Det tar alldeles för lång tid i dag för nyanlända att komma i arbete, säger Johanna Jönsson, Centerpartiets integrationspolitiska talesperson.

Detta beror på både stelbenta regler och strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden.

–  Vi vet att höga trösklar och kostnader som kommer av en stel arbetsrätt är ett extra stort problem för de som står långt ifrån jobb, säger Johanna Jönsson.

För att fler nyanlända ska komma i arbete krävs därför en politik som inte gör det svårare och dyrare att anställa. Därför är det oroande att den rödgröna regeringen tänker höja arbetsgivaravgifterna och skatterna, samt begränsa både RUT- och ROT-avdragen.

Centerpartiet anser också att det är nödvändigt att få fram fler introduktionsjobb och lärlingsplatser. Dessa måste också omfatta alla nyanlända. Möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden genom lärlingsjobb, samtidigt som man lär sig språket är mycket betydelsefullt för integrationen.