Regionerna måste ta ett större demokratiskt ansvar

Centerpartiet arbetar för en utveckling mot regioner som tar ett större ansvar för bland annat utveckling.
Därför har stämman beslutat att partiet ska lokalt, regionalt och nationellt driva på processen.
– Vi ser stora fördelar med att regionerna tar ett tydligare och större demokratiskt ansvar, säger Per-Ingvar Johnsson, talesperson i konstitutionella frågor.

Regionalt finns en brokig samling av stora och små kommunalförbund, regionförbund, landsting och ett fåtal nyetablerade regioner. Det gör det svårt för invånarna att utkräva demokratiskt ansvar. Därför behöver vi folkvalda regioner i hela landet som ger människor bättre överblick över det demokratiska beslutsfattandet, mer inflytande och större påverkan.

– Därför vill vi också att Sverige år 2022 ska ha en ny jämlik regional organisation, säger Per-Ingvar Johnsson.