Centerpartiet lokalt

Stämman beslutade om skärpt klimatpolitik

– Sverige och EU måste bli mer offensiva om vi ska komma tillrätta med den globala klimatkrisen, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.  Centerpartiets stämma har därför beslutat om en förstärkt politik för klimatet och vill bland annat skärpa handelssystemet med utsläppsrätter och förstärka den gröna skatteväxlingen.

EU:s handel med utsläppsrätter är ett av de mest effektiva verktygen som klimatpolitiken har att tillgå, men det är inte tillräckligt. I dagens läge finns det alldeles för många utsläppsrätter på marknaden. Centerpartiet anser att det måste löna sig att investera i att minska sina utsläpp och straffa sig att inte göra det. Därför måste antalet utsläppsrätter minskas.

– Handeln med utsläppsrätter måste skärpas så att vi skapar riktiga drivkrafter för att minska utsläppen, säger Kristina Yngwe.

Både Sverige och EU måste vara pådrivande i det internationella klimatarbetet. Inför toppmötet i Paris vill Centerpartiet att EU ska anta ett mål om att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 50 procent fram till 2030. Varav tio procent ska minskas genom internationellt flexibla mekanismer.

– Den svenska rödgröna regeringen har tyvärr misslyckats med att förhandla fram en sådan ambitiös målsättning inom EU. Det försvagar EU:s möjligheter att vara både ett föredöme och den pådrivande kraft som unionen bör vara, säger Kristina Yngwe.

Stämman fattade också beslut om att Centerpartiet ska verka för att göra Sverige fritt från fossila bränslen, nettoutsläpp av koldioxidkvivalenter och att Sverige ska ha 100% förnybar energi till 2040.