Emil Källström: Kostnaden för att anställa behöver minska

Små företag skapar fyra av fem jobb i Sverige. För att jobben ska kunna bli fler behöver företagen få utrymme att växa och utvecklas.
Därför har Centerpartiets partistämma beslutat om att förstärka jobbskaparnas möjlighet att anställa.
– Centerpartiet kommer fortsätta driva en politik för fler företag och därmed fler jobb och de beslut som stämman fattat är helt rätt väg att gå, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

Sedan tidigare har Centerpartiet lovat väljare att aldrig höja skatten på jobb, ett löfte som står fast. Stämman beslutade också om en rad åtgärder för att göra det enklare och billigare att anställa, särskilt riktade mot små företag.

– Kostnaden för att anställa behöver minska, särskilt i små företag och särskilt för unga och andra som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. I ett första steg vill vi därför slopa arbetsgivaravgiften i två år för den första anställda i företaget, säger Emil Källström.

Stämman vill också se en jobbpakt för småföretagen, där det bland annat ingår introduktionsjobb med lärlingslön. – Med introduktionsjobb får unga, nyanlända och långtidsarbetslösa chansen att komma i jobb och samtidigt höja sin kompetens med hjälp av utbildning och handledning, säger Emil Källström.

Centerpartiet vill också underlätta för företagen när det gäller att rekrytera och behålla nyckelpersoner, bland annat genom att förenkla och sänka beskattningen av delägarskap.
Stämman beslutade också:

  • Att Centerpartiet arbetar för att lagen om anställningsskydd ses över så att fler delar av den blir dispositiv samtidigt som man värnar det som gäller diskriminering, tvister, skadestånd och äldres rättigheter i lagen.