Centerpartiet lokalt

Ge äldre större makt över omsorgen

Valfriheten inom välfärden måste öka, det slås fast i det nya välfärdspolitiska program som antagits av partistämman. Endast så kan makten flyttas från politiker till patienter, brukare och anhöriga.
– Centerpartiet vill öka valfriheten och självbestämmandet för äldre, säger Anders W Jonsson, socialpolitisk talesperson och tillförordnad partiledare.

Stämman har beslutat om en översyn av Socialtjänstlagen, för att ge äldre rätt till hjälp med vardagsbestyr via hemtjänsten utan att detta ska prövas av kommunen. Systemet med så kallade biståndsbedömningar skulle betyda att äldre personer kan få hjälp direkt från kommunen eller en privat utförare.

– Det är de äldre själva som ska bestämma vad tiden i omsorgen ska användas till och vem som ska hjälpa dem, säger Anders W Jonsson.

– Det kan röra sig om att handla mat, städning eller tvätt. Det skulle göra livet enklare och öka friheten för många äldre.

Centerpartiet vill också att vården ska drivas mer decentraliserat. Alla människor måste kunna ta del av vård och omsorg av hög kvalitet oavsett var i landet de bor. Tillgången till grundläggande välfärdstjänster är en förutsättning för att en ort eller bygd ska kunna utvecklas.

– Möjligheterna att bedriva vård och omsorg även på landsbygden måste stärkas, säger Anders W Jonsson.

Därför måste också alla Sveriges kommuner garantera valfriheten. Människor måste få bestämma själva vem de ska vända sig till för att vård, hemtjänst eller boende.