Stort tack för era insatser!

Centerpartiets stämma avtackade på lördagen de tidigare ministrarna och Centerprofilerna Lena Ek och Anna-Karin Hatt, som går vidare till andra uppdrag, och Eskil Erlandsson som lämnar verkställande utskottet och partistyrelsen.
– Alla tre har genom sitt långa engagemang i Centerrörelsen varit tongivande både inom och utanför partiet, säger Annie Lööf som deltog via en inspelad videohälsning.

Anna-Karins djupa engagemang i Centerrörelsen tog sin början i Centerpartiets ungdomsförbund, där hon ingick i förbundsledningen från 1994 till 1998. Efter några år som bland annat ledarskribent och VD återvände Anna-Karin till politiken 2003 och 2006 blev hon statssekreterare i Alliansregeringens samordningskansli. 2010 tog hon plats i regeringen som IT-minister och sedermera även fick hon även ansvar för energifrågorna.

– Anna-Karin har varit en viktig tillgång för Centerpartiet under lång tid och i många olika roller. Som förhandlare vid Alliansens bildande och senare i Rosenbad förvandlade hon mycket av Centerpartiets politik till regeringens och som IT- och Energiminister drev Anna-Karin på för ökad digitalisering och grön miljöteknik. Jag vill rikta ett varmt tack till Anna-Karin för allt hon gjort för Centerpartiet, säger Annie Lööf.

Lena började sin politiska bana i Valdemarsvik som kommunalråd och har sedan dess haft uppdrag på alla nivåer, från kommun till EU. Efter sex år i riksdagen blev Lena EU-parlamentariker 2004. I Bryssel drev hon på både EU:s system för handel med utsläppsrätter och kemikalielagstiftningen REACH. 2011 gjorde Lena comeback i inrikespolitiken när hon blev miljöminister i Alliansregeringen.

– Jag vill från hela Centerpartiet rikta ett stort tack till Lena för hennes engagemang och hårda arbete som riksdagsledamot, EU-parlamentariker och minister. Lena har, med sitt stora internationella nätverk och djupa engagemang, haft en stor betydelse för såväl Centerpartiets som Sveriges miljö- och klimatpolitik under de senaste åren, säger Annie Lööf.

Eskil Erlandsson har fram tills nu varit adjungerad i partistyrelsen och verkställande utskottet, men kommer fortsätta som riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson. Förutom att han var jordbruks- och sedermera landsbygdsminister från 2006 till 2014, så har han suttit i riksdagen sedan 1994. Under sin tid i riksdagen har han hunnit vara bland annat ordförande för försvarsutskottets och sitter nu som vice ordförande i EU-nämnden.

– Eskils betydelse för landsbygden under hans tid som landsbygdsminister kan inte underskattas. Eskil vågade höja blicken och fokusera på en levande landsbygd och fler jobb, vilket bland annat resulterade i satsningar på såväl Matlandet Sverige som Skogsriket. Eskil kommer att fortsätta vara en stark centerkraft i riksdagen och vi tackar honom för hans insatser i partistyrelsen och verkställande utskottet, säger Annie Lööf.