Centerpartiet lokalt

Centerpartiet vill se ny brottsrubricering för systematiska stölder

Se över straffrabatten för den som döms för fler brott och inför en ny brottsrubricering för systematiska stölder. Det var några av förslagen som partistämman röstade igenom när rättspolitiken behandlades.

– För den person som utsätts är brottet en kränkning och den som drabbas måste känna att brotten mot dem tas på allvar. När folk upplever att utredningar av brott alltför lättvindigt läggs ner och att brottslingar får någon slags mängdrabatt på sitt straff, riskerar förtroendet för rättsväsendet att urholkas, säger Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson.

Stöldligor som systematiskt stjäl och gör inbrott blir allt vanligare, framför allt på landsbygden. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att endast fyra procent av bostadsinbrotten klaras upp, trots att bevis finns i betydligt fler fall.

– Många är oroliga och upplever att den här typen av brott inte tas på allvar. Det vill vi ändra på genom att införa en ny brottsrubricering för systematiska stölder med fängelse som minimistraff, säger Johan Hedin.

Partistämman röstade också igenom att straffrabatten för den som döms för fler brott ska ses över. Idag kan en person slippa straff för ett brott om ytterligare ett eller fler brott har begåtts, något som Johan Hedin menar sänder fel signaler.

– Antalet brott ska absolut göra skillnad för påföljden. Det är inte rimligt att en brottsling undgår ett straff för ett brott, bara för att han eller hon har begått ett annat brott också. Det blir i praktiken en mängdrabatt för den som begår många brott, vilket stämman nu beslutat är fel.