Centerpartiet lokalt

Utbildning ska alltid löna sig

Utbildning som ger jobb, en stärkt roll för lärarna och ökad valfrihet är utgångspunkterna för Centerpartiets skolpolitik.
Det stod klart efter att partistämman klubbat igenom utbildningsprogrammet på söndagen.
- Nu måste vi jobba riktigt hårt för att alla dessa förslag ska bli verklighet, säger Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson Ulrika Carlsson.

Den svenska skolan måste bli bättre på att utbilda och förbereda eleverna för jobb. Under allt för lång tid har skolans koppling till arbetsmarknaden varit alldeles för svag.

– All utbildning, oavsett vilken, måste kunna leda till jobb, säger Ulrika Carlsson.

Därför har stämman beslutat att yrkes‐ och lärlingsutbildningarna måste stärkas och blir bättre på att svara mot branschens behov av kompetent personal. Men koppling till arbetslivet måste bli tydligare redan i grund‐ och gymnasieskolan. Centerpartiets stämma vill därför att det ska införas branschskolor samt att studie‐ och yrkesvägledarnas roll stärks för att förbättra kopplingen till arbetsmarknaden.

– Det här kommer att leda till att elevernas kontakter mot arbetslivet blir bättre och det kommer hjälpa dem att göra bra val för framtiden, säger Ulrika Carlsson.

Även läraryrket måste stärkas och göras mer attraktivt. Det vill Centerpartiet åstadkomma genom att skapa fler karriärvägar, som ger högre lön för lärare och möjliggör flera ingångar till yrket.

– Vi vill se ökade möjligheter till fristående lärarutbildningar och staten måste ta ansvar för att lärare och skolledare får den fortbildning som behövs, säger Ulrika Carlsson.