Alliansen enig om den ekonomiska politiken

Alliansens fyra ekonomisk-politiska talespersoner Ulf Kristersson (M), Emil Källström (C), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD) presenterar idag i DN och på debattplats i Expressen Alliansens gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken.   

De fyra allianspartierna kommer lägga fram varsin budgetmotion senast tisdag 6 oktober, som svar på regeringens budgetförslag.  Inför detta har Alliansen tagit fram gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken. Det är en gemensam bottenplatta som alla Allianspartier förhåller sig till och som bland annat innebär en samsyn kring hur statens finanser ska hanteras.

Enligt riktlinjerna ska alla reformer vara fullt finansierade under 2016 och 2017. Det framgår även att följande fyra prioriteringar ska finnas med i varje enskild budgetmotion:

  • Vikten av fler jobb och ett längre arbetsliv
  • Vikten av bättre förutsättningar för Sveriges jobbskapare
  • Vikten av mer kunskap i skolan
  • Vikten av starka offentliga finanser

– Den absoluta merparten av regeringens skattehöjningar går på jobb och företag. Våra åtgärder går i motsatt riktning: det ska vara billigare och enklare att vara företagare och att anställa, säger Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson.
Alliansen är beredd att presentera en gemensam budget om så krävs och axla regeringsansvar.

Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken
Läs Alliansens gemensamma artikel i DN
Läs Alliansens debattartikel i Expressen