En jobbskapande budget från första till sista sidan

I dag har Centerpartiet presenterat sin budgetmotion i riksdagen. 
Det är en jobbskapande budget från första till sista sidan - med mer än 29 miljarder i sänkta skatter på jobb och företagande.
 
- Fyra av fem nya jobb i Sverige skapas av småföretagen, så för oss är det en självklarhet att fokus måste ligga på att underlätta och sänka kostnaderna för dem, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet.

Centerpartiets budget genomsyras av en lång rad kraftfulla åtgärder för att underlätta och sänka kostnaderna för jobbskaparna i samhället, det vill säga småföretagen.

- Vi sänker skatterna på jobb och företagande med över 29 miljarder. Fyra av fem nya jobb i Sverige skapas av småföretagen, så för oss är det en självklarhet att fokus måste ligga på att underlätta och sänka kostnaderna för dem, säger Emil Källström.

En av de största reformerna i Centerpartiets budgetmotion handlar om arbetsgivaravgifterna för unga. Regeringen höjer kraftigt arbetsgivaravgifterna för att ha unga anställda.

Dessa höjningar utraderas helt i Centerpartiets budgetmotion.

- Småföretag har redan varnat för att regeringens höjningar av arbetsgivaravgifterna ställer till problem. En undersökning från Svensk Handel visar att varannan handlare kommer sparka personal eller inte nyanställa enligt planering, enbart på grund av regeringens politik. En sådan utveckling kan vi aldrig stödja. Här backar vi inte en millimeter, säger Emil Källström.

Centerpartiet går dessutom längre än så för att underlätta för Sveriges jobbskapare. I budgetmotionen föreslås också att arbetsgivaravgifterna slopas helt för den första anställda, i två år upp till den del av lönen som understiger 180 000 kronor per år.

- Många enmansföretag vågar inte anställa, just för att det kostar så mycket. Att anställa sin första medarbetare innebär tyvärr med Sveriges höga skatter och stelbenta arbetsrätt att man som företagare tar en stor risk. Genom denna reform är vi övertygade att många enmansföretag kommer våga ta steget och växa genom sin första anställning, säger Källström.

Förslaget om slopad arbetsgivaravgift är en del av en grön skatteväxling. Centerpartiet höjer skatter på miljöförstöring med mer än 21 miljarder kronor över fyra år. Det handlar bland annat om att beskatta farliga kemikalier och förbränning av sopor.

Pengarna som dessa miljöskatter frigör används sedan för att sänka skatter på jobb och företagande.

- Till skillnad från regeringen använder vi dessa smarta, ekonomiska styrmedel för att både bedriva en ambitiös klimat- och miljöpolitik och samtidigt skapa en stark tillväxt och nya jobb. Vi är övertygade om att tillväxt och en bra miljö är varandras förutsättning, inte motsättning, säger Emil Källström.

Därtill föreslår vi en lång rad åtgärder för att skapa nya jobb i hela landet. Två reformer som skapat tusentals nya jobb, inte minst på landsbygden, är RUT- och ROT-avdragen. Trots det har regeringen kraftigt minskat dessa avdrag.

Centerpartiet återställer RUT och ROT i budgetmotionen - och utökar dessutom RUT.

- Vi vill att RUT-avdraget även ska innefatta IT-tjänster och flyttjänster. På det sättet skapas ännu fler jobb i ännu fler branscher. Det finns ingen anledning att dra ned på något som inneburit att tusentals jobb gått från svarta till vita. Tvärtom bör man fortsätta utveckla denna framgångssaga, så att ännu fler jobb skapas, säger Emil Källström.​

Läs hela budgeten

Läs sammanfattningen