Medborgarlön skadar både ekonomin och miljön

I en replik i SvD Debatt bemöter Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom, Miljöpartiets förslag om basinkomst. ”Återigen bevisar Miljöpartiet att när det kommer till kritan så är man inte bra för miljön, eftersom man är så dålig på ekonomi”, skriver Martin Ådahl.

Miljöpartiets förslag om basinkomst innebär att alla ska få en lön av staten varje månad oberoende av vad man gör. Det grundas på en tes om att försörjning kan frikopplas från lönearbete.

”Om alla får en lön utan motprestation kommer detta garanterat leda till att 10 000-tals personer, om inte 100 000-tals väljer att sluta arbeta. Förutom de enorma utgifterna för ”basinkomst” kommer de offentliga finanserna förlora tiotals miljarder kronor. Centrala välfärdsfunktioner inom skola och vård förlora sin finansiering, samtidigt som skatterna chockhöjs på de som är kvar i arbete”, skriver Ådahl.

För att vi ska få en klimat- och miljöomställning behövs istället fler arbetade timmar, mer entreprenörskap och investeringar. Det viktiga är tillväxtens innehåll, inte att sänka BNP och konsumtion.

Centerpartiets jobbskaparbudget gynnar både tillväxten och miljön genom en grön skatteväxling. Under en fyraårsperiod vill vi skatteväxla över 21 miljarder genom att höja skatterna på miljöföroreningar och sänka skatterna på jobb och företagande.

”Centerpartiet behövs verkligen som ett riktmärke för en riktig miljöpolitik”, avslutar Martin Ådahl sin replik.

Läs hela repliken här