Centerpartiet lokalt

Tydlig Anders W Jonsson i kvällens partiledardebatt

Det var en stundtals het debatt under söndagskvällen i SVT Agenda. Ett brett spektra av ämnen lyftes upp, inte minst jobben.
- Om fyra av fem jobb skapas av småföretagare behöver det bli enklare, billigare och roligare att driva företag. Regeringen gör det tvärtom både krångligare, dyrare och tråkigare, sa Anders W Jonsson.

Det var en splittrad regering som ställdes mot ett tydligt alliansalternativ i den två timmar långa debatten. Skiljelinjerna var stora, något som bland annat märktes särskilt tydligt när det handlade om jobb.

- Regeringen förstår inte hur jobben skapas och det drabbar särskilt människor som kommer hit till Sverige. Det avgörande för oss att de kan knyta an till det svenska samhället och därför är det med djup oro jag ser hur regeringen ger sig på de som skapar jobben vilket försvårar för människor att komma in i samhället.

På miljöområdet lyfte Anders W Jonsson ut Centerpartiets alternativ till den skattehöjning av förnybar energi som regeringen inför och som kombinerat med en straffbeskattning av landsbygden leder till allt annat än omställning till ett 100% förnybart samhälle.

- Det viktigaste är att styra om människors beteenden så att man väljer att köpa klimatsmarta bilar och att Sverige på så vis kan ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. Det regeringen och Miljöpartiet inför är ingen grön skatteväxling utan en röd skattechock.