Centerpartiet lokalt

Arbetslösheten riskerar att öka

Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten minskat i nästan två år. Men nu har den utvecklingen i stort sett upphört. Arbetsförmedlingen menar att det beror på att allt fler utrikes födda skriver in sig som arbetslösa.
– Om Stefan Löfven på allvar vill ha en möjlighet att nå sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet så måste han tänka om, säger Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom.

Så sent som förra veckan skrev Konjunkturinstitutet i sin lönebildningsrapport att höga ingångslöner och dålig lönespridning stoppar många från att komma i arbete. Tyvärr motsätter sig regeringen och facken en prioritering där ingångslönerna inte ökar fullt så snabbt.

– Det är uppenbart att etableringen på arbetsmarknaden första året är alldeles för dålig. Det behövs mer satsningar på riktiga jobb, lägre trösklar och mindre regelkrångel. Med en effektivare etablering  skulle vi kunna ha uppåt 44 000 fler sysselsatta, säger Martin Ådahl.

Istället gör regeringens budget att det blir dyrare att anställa. För de små- och medelstora företagen, som skapar fyra av fem jobb, innebär det att det blir ännu svårare att anställa. I vår budgetmotion sänker vi istället skatterna på jobb och företagande med mer än 29 miljarder.