Centerpartiet lokalt

Vi måste ta vårt ansvar för att fler ska komma i jobb

I dagens partiledardebatt i riksdagen talade Anders W Jonsson om de stora utmaningarna som rör klimatet, flyktingkatastrofen och som finns på den svenska arbetsmarknaden.  I dag är det framför allt unga och nyanlända som har svårt att få sitt första jobb. 
– Ingenting är så viktigt som jobben om vi ska klara integrationen, eller någon av våra andra samhällsutmaningar, sa Anders W Jonsson.

Förra veckan presenterade Centerpartiet Sveriges jobbskaparbudget som från första till sista sidan handlar om hur vi skapar fler jobb i fler och växande företag. När regeringen gör det svårare och dyrare att anställa, när de inför skatter på vind- och solel och höjer skatterna på förnybara bränslen och när de bevarar en arbetsmarknadspolitik som inte är anpassad efter dagens utmaningar vill Centerpartiet göra precis tvärtom.

– Medan regeringen lägger en budget som höjer skatten på allt som rör sig lägger Centerpartiet därför en framåtsyftande budget som höjer skatten på miljöförstöring och som sänker skatter på jobb och företagande, sa Anders W Jonsson.

Fyra av fem jobb skapas av små, växande företag. Därför behöver Sverige en politik för småföretagen. Fler behöver ha råd att anställa och det måste skapas fler vägar in på arbetsmarknaden.

– Vill vi bedriva en effektiv miljö- och klimatpolitik. Vill vi se till så att människor som flyr till Sverige kan komma in i det svenska samhället. Vill vi se till så att det finns livskraft i hela Sverige. Vill vi ha en god välfärd och skola. Ja, då behöver vi människor som arbetar och bidrar, sa Anders W Jonsson.

Läs Centerpartiets budgetmotion i sin helhet
Läs en sammanfattning av Centerpartiets budgetmotion