Centerpartiet lokalt

Bredbandsskatt slår hårt mot landsbygden

Miljöpartiet föreslår via en intern arbetsgrupp att det ska införas en särskild skatt på bredband. En sådan skatt skulle slå hårt mot de delar av landet som har bristfällig eller obefintlig bredbandsuppkoppling. Det skriver Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, i en debattartikel i Ny Teknik.

I debattartikeln skriver Anders Åkesson att han tolkar Miljöpartiets förslag om att införa skatt på digitalt bredband som ett sätt att bromsa bredbandsuppbyggnaden genom att göra det dyrare för användarna. Det är ett förslag som kommer slå hårt mot de delar av landet som har bristfällig eller obefintlig bredbandsuppkoppling

”Centerpartiet tycker tvärtom att tillgång till en bra internetuppkoppling är eftersträvansvärt. Det gynnar jobb, företagande, kultur och demokrati i hela landet. Det förbättrar möjligheterna att leva och verka utanför storstäderna och handlar ytterst om att ge hela landet likvärdiga möjligheter”, skriver Anders Åkesson.

Läs debattartikeln i Ny Teknik
Läs en debattartikel av Anders Åkesson och Richard Nordin i Göteborgs-Posten