Centerpartiet lokalt

Höjt mål för förnybar el

Riksdagen beslutade igår att höja målet för förnybar el från 25 till 30 terawattimmar (TWh) år 2020. Regeringen fick igenom förslaget tack vare Centerpartiet. – Det är ett steg i rätt riktning. Vi vill i förlängningen se ett energisystem som är hundra procent förnybart, säger Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiske talesperson.

Centerpartiet har längre drivit på att för mer förnybar energi och vårt mål är ett helt förnybart energisystem. Riksdagens beslut innebär att andelen förnybar el i Sverige kommer att öka.
– El är en viktig del av energisystemet och detta är ett viktigt steg på vägen. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra, vi måste till exempel jobba aktivt för mer förnybart i transportsektorn om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, säger Rickard Nordin.

Regeringen föreslog redan i våras att målet för förnybar el skulle höjas. Då sa Centerpartiet nej eftersom förslaget även skulle innebära en beskattning av förnybar el som används för eget bruk. Det förslaget finns dock fortfarande kvar i regeringens höstbudget.
– Vi hoppas att regeringen tänker om. Det skulle sända viktiga signaler inför klimatmötet i Paris. Vi har tidigare varit ett föregångsland inom miljö och klimat och nu när det är så mycket som står på spel är det anmärkningsvärt att regeringen väljer att beskatta sådant som gynnar klimatet, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson.