Centerpartiet lokalt

Regelkrångel ett stort hinder för Sveriges entreprenörer

Antalet företag som startats av utlandsfödda har ökat med 50 procent de senaste tre åren, visar färsk statistik från myndigheten Tillväxtanalys. 
Tyvärr går dessa företag relativt ofta i konkurs.
 
”Höga kostnader och regelkrångel sätter stopp för deras idoga försök att stå på egna ben i sitt nya land. Detta är inget annat än ett enormt slöseri med resurser”, skriver Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, tillsammans med Jonny Lundin, distriktsordförande Västernorrland, i en debattartikel i Örnsköldsviks allehanda.

Det finns en stor vilja att göra rätt för sig bland utlandsfödda. Men istället för att ta tillvara på dessa entreprenörer höjer regeringen skatterna på jobb och företagande med 28 miljarder. Dessutom gör de ingenting för att lätta på regelbördan.

Med vår jobbskaparbudget vill vi underlätta för företagarna att växa genom att avskaffa arbetsgivaravgiften för den första anställda under två år. Dessutom vill vi sänka tillbaka arbetsgivaravgifterna för unga. Regeringens höjning drabbar företag med många unga och utrikesfödda, såsom rut-företag, restauranger och byggfirmor.

Rapporten från Tillväxtanalys visar att många utrikesfödda företagare hindras av bristen på kapitaltillgångar. Därför vill Centerpartiet fördubbla investeraravdraget, som möjliggör avdrag på skatten för investeringar i mindre företag. Vi vill även minska regelkrånglet genom att införa bäst-före-datum på nya regler och principen en regel in, en regel ut.

”Vi i Centerpartiet vill ta vara på resurserna som de utrikes födda utgör. Det gör vi bland annat genom att underlätta och sänka kostnaderna för de invandrare som väljer att pröva vingarna som företagare”, skriver Emil Källström och Jonny Lundin.

Läs mer om vår jobbskaparbudget