Centerpartiet lokalt

Kristina Yngwe: Alla måste göra mer

Inför klimattoppmötet i Paris släpptes i dag en FN-rapport där alla länders åtaganden sammanfattas. - Rapporten blir en viktig pusselbit inför toppmötet i Paris, men den visar också att ländernas åtaganden inte räcker om vi tillsammans ska nå tvågraders-målet, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson.

COP21, det viktiga klimattoppmötet i Paris, närmar sig. Den 30 november samlas världens länder för att försöka enas om ett nytt klimatavtal.

Inför mötet släppte FN i dag en rapport där alla länders åtaganden inför COP21 sammanfattas.

Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe har läst rapporten, som hon menar visar på flera utmaningar inför toppmötet.

Förutom att ländernas åtaganden inte räcker för att nå tvågraders-målet är de dessutom inte eniga om hur det ska gå till.

- Förhandlingstexten till COP 21 är på 32 sidor och i princip alla alternativ finns fortfarande på bordet. I nyckelfrågor som finansiering och hur mycket utsläppen ska minskas står länderna långt ifrån varandra, säger Kristina Yngwe.

Sverige var ledande på klimatområdet under Alliansregeringen. Vi hade då goda chanser att påverka EU i rätt riktning, vilket Stefan Löfven hittills inte lyckats med. Han fick exempelvis inte igenom Centerpartiets mål på 50 procent utsläppningsminskning, som EU-nämnden gav honom i uppdrag att driva.

Stefan Löfven får snart en ny chans att driva en ambitiös linje i klimatfrågan. Nu uppmanar Kristina Yngwe regeringen att trycka på för att förändra EU:s handel med utsläppsrätter.

– Utsläppshandeln i EU är en viktig nyckel för att nå utsläppsmålen. Det måste bli dyrare att förorena. Tyvärr fungerar inte systemet längre. Här måste regeringen ta chansen i Paris för att trycka på övriga länder, så att handeln med utsläppsrätter reformeras i grunden, säger hon.

Om vi får ett effektivt avtal på plats vet vi inte förrän i slutet av klimattoppmötet, menar Yngwe.

- Alla kommer behöva göra sitt yttersta för vi ska nå ett Parisavtal. Jag hoppas och tror att vi kommer dit, men det är först under de sista timmarna i Paris som vi vet om vi lyckats nå tillräckligt långt, säger hon.