Centerpartiet lokalt

Annika Qarlsson: Höga ingångslöner stänger ute invandrare

De höga ingångslönerna på den svenska arbetsmarknaden medför att unga och nyanlända har svårt att få jobb.  ”Dessa murar måste rivas. Här kan LO vara med och göra Sverige till ett mer välkomnande land, genom fler jobb med lägre ingångslöner som ger nyanlända en rättvis chans att pröva sina vingar. De får ett jobb, lär sig språket, träffar arbetskamrater och får en rad i sitt CV. Kort sagt: De integreras”, skriver Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, idag i en debattartikel i Expressen.

Eftersom det finns tusentals arbetslösa invandrare i Sverige är det glädjande att Socialdemokraterna gick med på Centerpartiets krav att företag utan kollektivavtal ska inkluderas i introduktionsjobben, samt att nyanlända också ska kunna få ett introduktionsjobb. Nu får de 180 000 småföretag som har bra villkor, men saknar kollektivavtal, chansen att erbjuda nyanlända arbete som kombineras med utbildning.

LO gillar inte uppgörelsen och kritiserar Socialdemokraterna för att de tillåter företag utan kollektivavtal i introduktionsjobben. ”Risken är att man skapar en andra klassens medborgare”, säger Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren till Aftonbladet.

”Men den ”andra klassens medborgare” som Lindgren varnar för finns redan. Här har LO ett stort självrannsakande arbete att göra. De höga ingångslöner som råder på svensk arbetsmarknad har skapat en hög mur, med konsekvensen att invandrare och ungdomar har väldigt svårt att få jobb”, skriver Annika Qarlsson.

De höga lägstalönerna i de svenska kollektivavtalen medför nämligen att arbetsgivare ofta väljer att anställa en inrikes född framför en invandrare. Lönen som de måste betala är helt enkelt för hög för att de ska våga satsa på en nyanländ.

Arbetslösheten bland utrikes födda i Sverige ligger på 15,9 procent. För inrikes födda ligger arbetslösheten på 5,2 procent. Arbetslösheten är alltså tre gånger högre för utrikes än inrikes födda. De höga trösklarna drabbar även ungdomar, som har svårt att konkurrera med äldre, mer erfarna kandidater.

Tyskland, som har lägst arbetslöshet i EU, har gott om jobb med lägre ingångslöner. Skillnaden i arbetslöslöshet mellan inrikes och utrikes födda i Tyskland var förra året 6,7 procentenheter lägre än i Sverige.

”Allt fler börjar inse att detta är vägen framåt även för Sverige. För det kan inte vara bättre att nyanlända lever på bidrag och fastnar i utanförskap, i stället för att få ett första jobb med lägre ingångslön, och sedan arbeta sig uppåt i lönetrappan och etablera sig på arbetsmarknaden”, skriver Annika Qarlsson.

Läs Annika Qarlssons debattartikel i Expressen