Centerpartiet lokalt

Kristina Yngwe: Sverige måste börja påverka redan nu

Idag är sista dagen på pre-COP, ett förmöte inför klimattoppmötet COP 21 i Paris. 
– På pre-COP har Sverige en chans att börja påverka redan nu. En aktiv och skicklig minister kan vinna förtroende och få en viktig roll i att hitta kompromisser, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson.

Ett 90-tal länder deltar i pre-COP med sina klimat- och miljöministrar. Det är ett mycket viktigt möte eftersom det är sista gången de träffas före klimattoppmötet.

– Det finns flera nyckelfrågor som bör avhandlas på pre-COP. En handlar om att fler länder måste bidra till klimatfinansiering och Gröna fonden. Man behöver också enas om ett tydligt utsläppsmål till 2050, säger Kristina Yngwe.

– Ytterligare en central aspekt för pre-COP är vilken legal form överenskommelsen ska ha, vilket blir avgörande för hur effektivt och långsiktigt Parisavtalet blir. Dessutom är det önskvärt att avtalet innehåller skrivningar som möjliggör för det fortsatta arbetet med att utveckla handeln med utsläppsrätter, säger hon också.

Kort sagt ska alla initiativ, möten och förhandlingar nu börja löpa samman och ett nytt klimatavtal formas.

– Jag förväntar mig att Sverige är tydliga i vad som krävs för ett nytt avtal, inte minst inom EU och mot de stora utsläppsländerna. Här måste Sverige vara det föregångsland vi tidigare varit i många år och aktivt driva diskussionen framåt, inte bara hänga på i kölvattnet från de stora elefanterna, säger Yngwe.