Centerpartiet lokalt

Johan Hedin: Tystnaden från regeringen är öronbedövande


Den senaste veckan har tusentals poliser från hela Sverige skickat personliga brev till Rikspolischefen, samtliga partiledare, statsministern och inrikesminister Anders Ygeman. – De här personerna uttrycker en stor oro över sin arbetssituation och det är viktigt att vi tar dem på allvar, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Den 1 januari 2015 påbörjade Polisen en stor omorganisation. Tanken var bland annat att skapa en effektivare organisation med färre chefer och större samarbete över länsgränserna. En annan tanke var att centralisera organisationen samtidigt som poliserna skulle komma närmare medborgarna.

– När jag läser polisernas brev får jag uppfattningen att omorganisationen inte alls verkar bli som den var tänkt. Tendensen är snarare att den är helt verkningslös eller ännu värre, säger Johan Hedin.

”Som polis på ett ytterområde jobbade vi tidigare förebyggande, vi var ute i skolorna, vi var på fritidsgårdar och vi hade ett riktigt bra samarbete med socialtjänst, skolpersonal och fritidspersonal. Vad händer nu? Vi har blivit färre som jobbar i yttre tjänst vilket resulterat i att vi bara hinner med ingripandeverksamheten. Förtroendet för oss poliser minskar i takt med att vi inte hinner göra dessa saker vi tidigare gjort. Ett tappat förtroende tar lång tid att bygga upp igen”, skriver en av poliserna i sitt brev.

– Poliserna har ett svårt och viktigt arbete men känner att de inte hinner med sina arbetsuppgifter eller får något i gengäld. Det är anmärkningsvärt att regeringen ännu inte har bemödat sig att bemöta det som skrivs, säger Johan Hedin.

”För 10 år sedan arbetade mellan 500-600 av citys poliser ute, idag är det drygt 200 sin jobbar i yttre tjänst samtidigt som administrationen ökar och ökar, totalt sett är det ungefär lika många anställda då som nu”, skriver en annan polis.

Många av poliserna är frustrerade över hur lite betalt de får i förhållande till det ansvarsfulla uppdrag de har. Samtidigt är de tydliga med att det inte är lönen som gjorde att de valde polisyrket. De är människor som känner en stor stolthet över sitt yrke och som brinner för att hjälpa andra.

– Politiker kan och ska inte lägga sig i lönesamtalen, men att polisen ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb är också en viktig arbetsmiljöfaktor och det både kan och bör vi diskutera. Det är dags att regeringen tar sitt ansvar genom att träffa en del av de poliser som skrivit dessa brev och se till att omorganisationen blir som det var tänkt, säger Johan Hedin.

Läs mer om vår syn på Polisen
Läs en artikel om polisernas brev i Aftonbladet