Centerpartiet lokalt

Annie Lööf och Johanna Jönsson: Vi ser en annan väg framåt

Den rödgröna regeringen har lagt fram flera långtgående förslag för att minska antalet asylsökande. Det råder ingen tvekan om att det behövs nya åtgärder för att hantera den akuta situationen, men vi i Centerpartiet ställer oss inte bakom den linje som regeringen nu intar i migrations- och integrationspolitiken. Den riskerar att alltför ensidigt fokusera på att minska antalet människor som ska få möjlighet att söka skydd.

Annie Lööf skriver i dag tillsammans med Centerpartiets migrations- och integrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson på Expressens debattsida om Centerpartiets väg framåt i flyktingfrågan.

"Sveriges system är helt enkelt inte byggda för dagens mottagande. Det kommer krävas en lång rad åtgärder för att hantera situationen. Centerpartiet delar dock inte regeringens syn på lösningar. Vi ser en annan väg framåt. Vi värnar asylrätten och vill se ett effektivare mottagande, fler vägar till jobb och fler bostäder. För Centerpartiet är det viktigare att flyktingarna från Syrien kan erbjudas skydd, inte att de erbjuds samma höga standard i mottagandet som vi har haft hittills. Vår medmänsklighet kan inte vara villkorad utifrån fyrkantiga och byråkratiska mallar", skriver de.

Regeringens förslag om krav på giltiga ID-handlingar på bussar, båtar och tåg är ett exempel på åtgärder som kan orsaka problem.

"Då en majoritet av flyktingarna inte har sådana kommer kravet innebära att många flyktingar inte ens kommer kunna ta sig till den svenska gränsen för att söka asyl. I praktiken blir det därmed en åtgärd som tar bort asylrätten för en majoritet av flyktingarna. Risken är uppenbar för att människosmugglingen ökar, till exempel via småbåtar över Östersjön", skriver Lööf och Jönsson.

Centerpartiet lägger istället fram ett antal konstruktiva förslag för att minska kostnaderna och för att föra över ett större eget ansvar på den asylsökande. Vi tror nämligen på att ta tillvara människors förmåga.

Ett förslag handlar om att minska kostnaderna för de asylsökandes boenden.

"Kostnaderna för asylmottagandet ska minska. Istället för att Migrationsverket lägger resurser på att jaga sovplatser, och för att få fram fler platser, behöver ansvaret för boende läggas på de asylsökande. I gengäld ska dagsersättningen fördubblas – en ”bo-peng”. Undantag ska bara göras för särskilt utsatta, bland annat äldre och barnfamiljer, där kommunerna ska tillhandahålla asylboende. Det ger Migrationsverket utrymme att börja beta av högen av asylärenden och öka takten både för godkännande och avslag", skriver Annie Lööf och Johanna Jönsson.

En annan åtgärd som Centerpartiet föreslår har ett tydligt jobbfokus.

"Möjlighet att jobba från dag ett. Asylsystemet består av en snårskog av regelverk. I dag är grundregeln att det är förbjudet för de flesta asylsökande att arbeta, även om de kan och vill. Vi föreslår att grundregeln istället blir att man får arbeta från dag ett i Sverige", skriver Lööf och Jönsson.

De avslutar med att konstatera att Centerpartiet gärna för samtal med regeringen om nya, konstruktiva lösningar på flyktingkrisen:

"Centerpartiet är varje dag beredda att ta ansvar och föra konstruktiva samtal med regeringen om hur vi får ett bättre mottagande, sänker kostnaderna och får fler människor i arbete. Den akuta situationen behöver nu breda lösningar för fler boenden, fler jobb och bättre mottagande ute i kommunerna".

Läs hela artikeln i Expressen
Läs mer om Centerpartiets flyktingpolitik