Centerpartiet lokalt

Eskil Erlandsson: Sverigedemokraterna överger landsbygden

Produktion av biodrivmedel och ett starkt svenskt jordbruk är avgörande för landsbygden.
Därför är Eskil Erlandsson kritisk till att Sverigedemokraterna motarbetar dessa två sektorer.
- Satsningar på jord- och skogsbruk är av största vikt för att landsbygden ska växa sig starkare, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Eskil Erlandsson skriver i dag på Expressens debattsida om att Sverigedemokraterna bör ompröva delar av sin landsbygdspolitik.
Erlandsson menar att det vore bra om fler ställde sig bakom dagens nedsättning av koldioxidskatt och energiskatt för biodrivmedel.

- Skogen är en naturresurs som Sverige har stort utbud av och som har framtiden för sig. Kan man producera biodrivmedel som är skonsamma mot miljön så kan man kombinera ekonomisk tillväxt, fler jobb i hela landet och miljönytta. Därför är det viktigt att nedsättningen blir kvar och spelreglerna blir långsiktiga och förutsägbara, säger Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson väljer även att kritisera hur representanter från SD agerade i samband med ett extrainsatt jordbruksrådsmöte rörande den akuta mjölkkrisen.

Vid det tillfället var partiet svagt representerat och deltog inte alls i diskussionen om vilka akuta nödlösningar vi skulle använda.

- Det var ett tillfälle att ta upp egna förslag för att möta den akuta krisen, men man valde tyvärr att inte säga någonting alls. Det skickar signaler om att man inte bryr sig eller orkar engagera sig i mjölkböndernas situation, säger Eskil Erlandsson.

Läs hela debattartikeln här