Centerpartiet lokalt

Kommuner ska inte tvingas bryta mot lagen

Alla har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet oavsett bakgrund. Men i den situation som nu råder tvingas kommuner bryta mot lagen. Det skriver Ulrika Carlsson och Marie-Louise Wernersson på Dagens Samhälle.

I dag tvingas många kommuner bryta mot lagen för att klara av att möta den stora tillströmningen av elever. Det är inte rimligt.

Därför måste kommunerna få tillfälliga regellättnader och möjlighet till mer flexibla lösningar. Dessutom vill vi se:

  • Fler skolplatser.

Friskolor ska ha samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot asylsökande och nyanlända elever. Kommuner ska i större grad kunna placera elever i andra skolor än de närliggande.  I kombination med detta ska distansstöd för elever på deras modersmål utvecklas.

  • Fler lärare och vuxna i skolan.

Det finns lärarkompetens bland de som kommer till Sverige och den bör tas tillvara. Dessa lärare skulle kunna undervisa elever som talar samma språk och vid sidan av det få kompletterande utbildning och valideras.

  • Fjärrundervisning på entreprenad.

Bristen på lärare i allmänhet och på modersmålslärare i synnerhet, är ett stort problem. Genom att tillåta fjärrundervisning på entreprenad i alla relevanta ämnen kan kompetens delas över hela landet.

  • Kompetenshöjning.

Alla lärare måste ha kunskap i att undervisa nyanlända elever. Ett kompetenscentrum, som en del i det nationella institut för lärare- och skolledarkvalitet som Centerpartiet tidigare föreslagit skulle kunna skapa förutsättningar för utveckling och högre kvalitet i skolors undervisning av nyanlända elever.

  • Ett delat ansvar.

I dag står fyra procent av skolorna för en tredjedel av alla nyanlända elever. Vissa skolor tar inte emot en enda. Det är inte hållbart. Ansvaret måste delas och kunskaper måste utbytas.
 
Med rätt reformer och ett tydligt ledarskap kommer den svenska skolan gå stärkt ur detta. Ingen vet hur situationen ser ut om ett halvår, ett år men skolan måste mobiliseras så att den kan tackla de utmaningar den står inför och ta tillvara på den kompetens som skolan också tillförs.
Då har vi goda möjligheter att erbjuda alla elever en likvärdig och högkvalitativ skola där alla, oavsett bakgrund, får chansen att nå sin fulla potential. Utbildning är en förutsättning för jobb – som är nyckeln till det svenska samhället.
 
Läs hela artikeln här