Centerpartiet lokalt

Federley: Romson uppvisar svagt ledarskap

I dag har det framkommit att regeringen drivit ännu mjukare krav på avgasutsläpp än vad som tidigare varit känt.  Fredrick Federley är starkt kritisk till Åsa Romsons agerande.  - Nu måste Åsa Romson och regeringen förklara varför man uppvisat ett så oerhört svagt ledarskap, säger han till Expressen.

Turerna kring förhandlingarna om krav på avgasutsläpp i EU har blivit många. Regeringen fick skarp kritik från flera håll efter att man ställt sig bakom det mjuka krav på utsläpp som en expertgrupp beslutat om. Uppgifter som Expressen publicerar i dag visar att regeringen i själva verket drev en ännu mjukare linje - och dessutom ville senarelägga införandet av de nya reglerna. Detta är fram tills nu helt okända uppgifter.

Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley är kritisk till klimat- och miljöminister Åsa Romsons agerande.

- Det här är oerhört allvarliga uppgifter som nu framkommer, framför allt med tanke på det pågående klimattoppmötet i Paris. Jag har full förståelse för att man kan förlora i förhandlingar, men jag har ingen som helst förståelse för att man lämnar walkover i viktiga miljöfrågor och går in med en svagare position redan från början, säger han till Expressen.

Han vill nu att Åsa Romson redogör för alla turer och tydligt förklarar vilken linje man drivit i förhandlingarna.

- Nu måste Åsa Romson och regeringen förklara varför man uppvisat ett så oerhört svagt ledarskap, säger Federley.

Efter Expressens uppgifter ifrågasätter han regeringens förmåga att vara pådrivande i EU-förhandlingar som rör klimatfrågan.

- Jag tror det svenska folket och framförallt Miljöpartiets väljare hade förväntat sig att Sverige skulle vara en pådrivande kraft i den här typen av förhandlingar, men man verkar sakna den förmågan hos regeringen och det är djupt olyckligt, säger Fredrick Federley till Expressen.

Läs Federleys kritik i Expressen
Läs om de nya uppgifterna i Expressen