Centerpartiet lokalt

Inte rimligt att lastbilsutvecklingen ska ta 25 år

Trafikverket har i sitt regeringsuppdrag öppnat för tyngre och längre lastbilar på det svenska vägnätet. Det är någonting Centerpartiet förespråkat.
- Med tanke på de samhällsekonomiska vinsterna och potentialen att spara på utsläpp så borde det omgående implementeras, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson.
 
I Trafikverkets utredning föreslås att lastbilar med en maximalvikt på 74 ton tillåts i Sverige. Det innebär att transporterna blir mer kostnadseffektiva och att varje ton transporterat gods ger lägre utsläpp.

Dessutom kan det ge incitament till en uppgradering av fordonsparken.

- Det här är egentligen en helt logisk utveckling som vi länge förespråkat. Nu öppnar Trafikverket upp för denna uppgradering av svensk transportinfrastruktur och det kan visa sig bli samhällsekonomiskt lönsam och därmed gynnsam för jobb och företag i hela landet, säger Anders Åkesson.

Anders Åkesson framhåller två problem i utredningens förslag.

För det första beräknar man implementeringstiden till 25 år. För det andra så föreslår man att vägarna anpassas för tyngre lastbilar, vilket medför en kostnad på 12 miljarder kronor som man föreslår tas från bärighetshöjande åtgärder på andra delar av vägnätet

- Det är inte riktigt logiskt. I Finland gjorde man så att lastbilarna istället fick fördela den tyngre vikten på fler hjulaxlar och då blir trycket mot vägbanan detsamma som det är i dag. Då slipper man omfattande arbete med vägnätet, säger Anders Åkesson.

- I Finland tog det mindre än ett år att gå över till tyngre transporter. Att det skulle behöva ta 25 år i Sverige är inte rimligt, så den delen måste regeringen helt klart se över, säger Anders Åkesson.
Att Trafikverket öppnar för tyngre och längre transporter är någonting Anders Åkesson välkomnar.
Det ligger i linje med vad Centerpartiet förespråkat.

- Vi ser att det kan ge synergieffekter där mer gods på varje lastbil leder till färre transporter och därmed mindre belastning på miljön. Det visar att Centerpartiets linje i frågan är helt rätt, säger Anders Åkesson.

Läs Anders Åkessons debattartikel här