Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Krafttag behövs mot terrorism

2015 kommer gå till historien som ett blodigt år och det behövs tuffa åtgärder för att bekämpa terrorism. Det skriver Annie Lööf och Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, i Svenska Dagbladet.
 
2015 kommer att gå till historien som ett blodigt år i Europa. I januari skedde attentaten mot bland annat Charlie Hebdo i Paris som dödade 17 människor, och bara för några veckor sedan mördades ytterligare 130 människor i en serie attacker i den franska huvudstaden.
 
De som gör sig skyldiga till de terrordåd vi har sett det senaste decenniet är inte sällan människor som radikaliserats i sina europeiska hemländer. Den politiska extremism som Daesh (terrororganisationen Islamiska staten) är ett uttryck för är i högsta grad också ett inhemskt svenskt problem. SÄPO har avvärjt ett antal planerade angrepp i Sverige.
 
Från Alliansens sida påbörjade vi ett arbete under föregående mandatperiod med att skärpa och uppdatera ett antal lagar kring terrorism och grov organiserad brottslighet. Det handlar bland annat om att kriminalisera försök till grovt vapenbrott, olovlig hantering av sprängmedel och underlätta informationsbyte mellan rättsvårdande myndigheter.
 
Arbetet har i stora delar fortsatts av den nya regeringen. Centerpartiet står bakom de förslag som regeringen har aviserat att man vill genomföra kring bland annat kriminalisering av att ta emot utbildning avseende bland annat terroristbrott, finansiering av terroristresor och åtgärder för missbruk av pass. Men mer behöver göras för att försvåra och förhindra terrorism. Därför presenterar Centerpartiet ytterligare förslag som vi vill ska ingå i en bred och blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansen och regeringspartierna.
 

  • Förbjud offentliga medel till organisationer som sprider våldsbejakande budskap
Förbjud att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap, eller som verkar för rekrytering eller uppmanar till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer. Medel som har betalats ut från till exempel kommuner och gått till verksamheter som i efterhand visar sig till ha spridit våldsbejakande budskap eller uppmanat till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer bör dessutom krävas tillbaka.
  • Kriminalisera samröre med terrororganisationer
Den som bestämmer sig för att åka för att hjälpa en av EU eller FN terrorlistad organisation ska veta att det svenska rättssamhället väntar på en när man kommer hem. Vi vill därför likt Norge kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer.
  • Kriminalisera stödjande av terror
Vi vill kriminalisera stödjande av terrorism istället för bara stödjande av terrorresor. En kriminalisering bör inkludera bland annat att skicka pengar eller vapen, att dela information med en terrorgrupp, att hjälpa till med juridiskt eller finansiellt stöd och att hjälpa med framtagande eller spridande av propaganda.
  • Låt myndigheter dela fler uppgifter
Myndigheternas oförmåga att kunna dela information emellan sig är ett stort hinder i kampen mot terrorismen. Centerpartiet värnar den integritetskultur vi har i Sverige och vill behålla sekretesspärrar som är viktiga för integriteten, men när det gäller risk för terrorbrott vill vi att vissa, framförallt rättsvårdande myndigheter, ska åläggas en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet.
Läs hela artikeln här