Centerpartiet lokalt

5000 kronor mer i månaden för områdespoliserna

Trygghet skapas lokalt, av poliser och en rättsstat som finns där människor bor och verkar. Men många poliser byter ofta tjänst och hinner inte bygga upp relationer till de som bor i området. De lokala polisernas arbete måste prioriteras högre. Centerpartiet föreslår i dag ett särskilt lönelyft på 160 miljoner kronor per år som ska gå till områdespolisen det vill säga 5000 kronor mer i månaden.

- För att rättsstaten ska fungera behöver den finnas lokalt, och för att hårt arbetande poliser ska vilja stanna kvar måste värdet av deras arbete synas i lönekuvertet. Centerpartiets förslag innebär ett lönelyft på 5000 kronor i månaden för områdespoliserna, säger Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.

Polismyndigheten utsätts just nu för en stor press. Omorganiseringen till en nationell polismyndighet går långsamt och frustrationen inom myndigheten är stor. Omorganiseringen som skulle öka polisens lokala närvaro ser istället ut att centralisera den.

- Polisens nya organisation med sina 2000 områdespoliser behöver komma på plats och bemannas. Då måste det bli mer attraktivt att söka sig till områdespolis, och för de som finns att stanna kvar i sina arbeten, säger Annie Lööf.

Centerpartiets nya förslag om ett lönelyft för områdespoliser är en del av ett större antal reformer för rättsväsendet som kommer att ingå i partiets kommande budget.

- I tider då såväl vänster- som högerextrema rörelser och grupper som förespråkar islamistisk radikaliseringen blivit allt våldsammare är det ännu viktigare att vi värnar det öppna samhället och att varje person, oavsett var i Sverige hen bor, ska kunna känna sig trygg. Denna trygghet kan bara skapas genom en stark rättsstat, avslutar Annie Lööf.

Läs artikeln i Aftonbladet i sin helhet.